oktober 2, 2022

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

NEDERLANDSE BROS INC. : Bedrijfsresultaten en financiële toestand, verordening FD openbaarmaking, financiële overzichten en bewijsstukken (formulier 8-K)

Punt 2.02. Bedrijfsresultaten en financiële toestand.

Op 10 augustus 2022maakte het bedrijf zijn financiële resultaten voor het tweede kwartaal bekend 30 juni 2022. Een kopie van het persbericht dat is uitgegeven in verband met de aankondiging wordt geleverd als bewijsstuk 99.1 bij dit huidige rapport op formulier 8-K en is hierin door verwijzing opgenomen.

Punt 7.01. Verordening FD Openbaarmaking.

De informatie die is opgenomen in punt 2.02 van dit huidige rapport op formulier 8-K (inclusief bewijsstuk 99.1) wordt niet beschouwd als “gearchiveerd” voor de doeleinden van artikel 18 van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd (de “Exchange Act”), of anderszins onderworpen aan de verplichtingen van die sectie, noch zal het worden geacht te zijn opgenomen door middel van verwijzing in enige deponering door de Vennootschap onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of de Exchange Act, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet door specifieke verwijzing in een dergelijke indienen.

Punt 9.01. Financiële overzichten en bewijsstukken

(d) Exhibits

Exhibit No.       Description
 99.1          Earnings Release issued by Dutch Bros Inc. on August 10, 2022
             Cover Page with Interactive Data File (formatted as Inline XBRL with
104           applicable taxonomy extension information contained in Exhibits 101)


————————————————– ——————————

© Edgar Online, bron Een glimp

READ  De hartvormige Nederlandse oven van Drew Barrymore is bijna te schattig om te gebruiken