december 9, 2023

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Raad van State ontwijkt verduidelijking puur commerciële belangen als gerechtvaardigd belang Hogan Lovells

De Raad van State heeft het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens om VoetbalTV te beboeten vernietigd. De Raad van State bracht helaas niet de rechtszekerheid waar we op hoopten. Het is nog onduidelijk of de opvatting van het CBP dat het puur commerciële belang nooit ten grondslag kan liggen aan de gerechtvaardigde belangen van een onderneming in lijn is met de AVG en de EU-jurisprudentie.

DPA-aanpak werd al verworpen door de Nederlandse lagere rechter en bekritiseerd door de Europese Commissie

De zaak VoetbalTV gaat terug tot 2020 toen het CBP een boete van 575.000 euro oplegde omdat het van mening was dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang had om in samenwerking met amateurvoetbalclubs amateurvoetbalwedstrijden te filmen en de wedstrijden op het VoetbalTV-platform uit te zenden. Het CBP was van mening dat de activiteiten van VoetbalTV puur uit commerciële belangen waren en dergelijke belangen kunnen nooit een gerechtvaardigd belang zijn.

Het CBP was zelfs zo overtuigd van hun redenering dat ze niet de uit de EU-jurisprudentie voortvloeiende driedelige toets hebben uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Deze driedelige test bestaat uit de volgende stappen:

  1. vaststelling van het bestaan ​​van een gerechtvaardigd belang achter de verwerking;

  2. beoordeling van de noodzaak van de betreffende verwerking; en

  3. afweging van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke met de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

Het CBP stopte bij de eerste stap met de beoordeling door vast te stellen dat er geen legitieme belangen bestaan ​​in het geval van puur commerciële belangen, zonder zelfs maar de stappen 2 en 3 in overweging te nemen. Niet alleen werd de beoordelingsaanpak en beslissing van het CBP vernietigd door een Nederlandse lagere rechter, het was ook bekritiseerd door de Europese Commissie die er bij het CBP op aandrong haar strikte standpunt te wijzigen.

READ  Nederlands economisch klimaat in okt 2022 minder positief dan in sept: CBS

Raad van State vernietigt besluit CBP

Overtuigd van haar juridische onderbouwing van haar strikte aanpak, besloot het CBP tegen de uitspraak van de lagere rechtbank in beroep te gaan bij de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Gelukkig was de Raad van State het eens met de lagere rechter en bevestigde dat het besluit van het CBP onvoldoende was onderbouwd door:

  1. geen rekening houden met andere niet-commerciële belangen die door VoetbalTV of de belangen van andere partijen naar voren zijn gebracht (bijvoorbeeld het vergroten van de betrokkenheid en het plezier van voetbalfans en voetballers, het kunnen uitvoeren van technische analyses voor/door trainers of analisten, het kunnen aanbieden van voetbal spelers en hun familie en vrienden de mogelijkheid om wedstrijden op afstand te bekijken); en

  2. het niet uitvoeren van de driedelige beoordeling zoals vereist om adequaat te kunnen beoordelen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang dat noodzakelijk en evenredig is en zwaarder weegt dan de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Als gevolg daarvan vernietigde de Raad van State het besluit van het CBP. Jammer is echter dat de Raad van State heeft bepaald dat doordat het CBP bij zijn beoordeling geen rekening heeft gehouden met andere niet-commerciële belangen van onder meer VoetbalTV, het onnodig was te beoordelen of puur commerciële belangen als gerechtvaardigd kunnen worden aangemerkt. belangen en/of prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de EU ter verduidelijking.

Wat is het volgende

De rechtsonzekerheid in Nederland is nog lang niet voorbij. Nu de Raad van State van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt om de broodnodige duidelijkheid te scheppen en het CBP niet overtuigd is door de roep om verandering van de Europese Commissie, is het aannemelijk dat het CBP doorgaat met het handhaven van hun strikte aanpak. Er wordt zelfs gesuggereerd dat het CBP actief lobbyt binnen de EDPB om hun strikte aanpak op te nemen in de komende EDPB-richtlijnen over legitieme belangen. Een dergelijke strikte aanpak zou grote en potentieel destructieve gevolgen hebben voor bedrijven die in de EU actief zijn. Hopelijk zullen de EDPB of het Hof van Justitie van de EU zo snel mogelijk duidelijke richtlijnen geven dat zuiver commerciële belangen niet categorisch mogen worden uitgesloten als legitieme belangen.

READ  Bangladesh gestuurd omdat Nederlanders ervoor kozen om in Hobart te veldwerken

[View source.]