Algemeen

Haagse VVD wil toezegging uitblijven bebouwing Wingsterrein

Het was vorig jaar flink schrikken voor de bewoners aan de Mozartlaan, toen de toenmalige wethouder Wijsmuller aankondigde dat op het groene veld 60 tot 90 appartementen gebouwd zouden worden. De bewoners hadden nou juist voor deze plek gekozen vanwege het groen en zaten niet te wachten op een metershoge flat voor de deur.


De Haagse VVD en GroenLinks sprongen in de bres voor de bezorgde bewoners. Met een breed aangenomen motie in de Haagse gemeenteraad werden de bouwplannen een halt toegeroepen. Bovendien riep diezelfde motie het stadsbestuur op om samen met de bewoners een werkgroep op te richten om tot een voor bewoners wenselijke invulling te komen van het terrein.


Een half jaar na de oprichting van de werkgroep is er opnieuw onzekerheid ontstaan bij de bewoners. In de werkgroep, die bestaat uit zowel buurtbewoners als ambtenaren, zou toch weer woningbouw zijn geopperd als optie voor de invulling van de voormalige sportvelden, zo blijkt uit het verslag van de laatste vergadering van de werkgroep.


Haags VVD-raadslid Chris van der Helm: “Woningbouw is nou juist wat de bewoners niet willen. Onze motie was duidelijk; géén woningbouw op de velden aan de Mozartlaan. Ik baal er van dat er nu toch weer onzekerheid is ontstaan. Bovendien staat er in het nieuwe coalitieakkoord dat er duidelijke keuzes gemaakt worden waar er gebouwd wordt, dat de leefbaarheid centraal staat en het unieke karakter van de stad beschermd wordt. Om aan deze onzekerheid een einde te maken vraag ik het nieuwe stadsbestuur zwart op wit toe te zeggen dat er géén woningbouw komt op de velden aan de Mozartlaan.”DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA