Zakelijk

BIZ Vruchtenbuurt verloopt na 5 jaar


VRUCHTENBUURT - De gemeente wil samenwerking tussen ondernemers stimuleren. Daarvoor is ooit de BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) in het leven geroepen. Den Haag telt in 2016 in totaal 21 van deze bedrijveninvesteringszones. Op 1 januari 2017 loopt voor een aantal BIZ'zen, waaronder die van de Vruchtenbuurt, de (maximale) looptijd van 5 jaar af.


Voor de verlenging van deze BIZzen wordt in het najaar 2016 de wettelijk vereiste draagvlakmeting gehouden. Bij voldoende draagvlak onder de ondernemers, wordt deze voortgezet. Daartoe zijn nieuwe verordeningen nodig. Dit voorstel voorziet in de vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage en op de daarmee samenhangende subsidie voor de bedrijveninvesteringszone Vruchtenbuurt Den Haag 2017.


De vereniging heeft onlangs hiertoe met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst gesloten, waarin onder meer de activiteiten zijn opgenomen die uit de BIZ-bijdragen worden gefinancierd. De opbrengst wordt als subsidie uitgekeerd aan de Vereniging BIZ Vruchtenbuurt.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA