Algemeen

Houtwijk heeft primeur met Buurtbudget van 100.000 euro

Zo’n 125 bewoners uit Houtwijk in Loosduinen hebben tijdens drie BuurtBudget-cafés uit 24 thema’s de vijf thema’s gekozen die zij het belangrijkst vinden voor hun wijk. Die vijf thema’s zijn: meer verbondenheid tussen bewoners; opknappen van de openbare ruimte; voorzieningen voor kinderen en jongeren; groen-onderhoud; en toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden.

Voor elk van deze vijf thema’s kunnen bewoners tot en met vrijdag 22 februari een idee of plan indienen. Tijdens het BuurtBudget-festival op zaterdag 23 maart kiezen zij dan hun favoriete idee voor de wijk. De gemeente Den Haag stelt 100.000 euro beschikbaar voor de uitvoering, die dan nog dit jaar wordt opgepakt.

Met Buurtbudget Houtwijk geeft het college uitvoering aan de wens van de gemeenteraad om een proef te doen met het fenomeen ‘burgerbegroting’, een middel om burgers meer inspraak te geven bij de besteding van gemeenschapsgeld. Het zogenaamde ‘Antwerpse model’ is hierbij als uitgangspunt genomen. Essentie daarvan is dat burgers met elkaar in gesprek gaan om samen thema’s en vervolgens concrete plannen te kiezen. “Bewoners weten nu eenmaal het best wat er speelt en leeft in hun buurt en kunnen heel goed zelf bepalen wat zij nodig hebben”, zegt wethouder Rachid Guernaoui, die onder meer dienstverlening en burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft.

Het Buurtbudget komt bovenop de wijkbudgetten, waarvan inmiddels al een groot aantal wijken heeft geprofiteerd. Meest recente voorbeeld daarvan is Scheveningen met de wijkactie ‘Minder Grijs, Meer Groen’. Wijkbudgetten zijn 50.000 euro. Het Buurtbudget bedraagt in Houtwijk 100.000 euro. “Als deze proef slaagt – en getuige de respons van bewoners zijn de eerste signalen veelbelovend – dan kan ik me voorstellen dat we in meer buurten en wijken met Buurtbudgetten gaan werken. Het is een geweldig middel om betrokkenheid te vergroten”, aldus wethouder Rachid Guernaoui.

Foto: Het BuurtBudget-café in de Koos Meindertsschool.

Fotograaf: Gemeente Den Haag/Henriëtte Guest)DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Hoe denkt u over de opknapbeurt van Kijkduin?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA