maart 2, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De man wiens leven werd genomen omdat hij in opstand kwam tegen de Nederlanders | door Yewande Ade | juli, 2022

Zijn hoofd werd jarenlang in een pot bewaard

Een schets van Badu Bonsu; Bron: Wikipedia

BBadu Bonsu II was een Ghanese koning die de Ahanta-stam leidde. Hij was uitgevoerd in 1838 door de Nederlanders die toen de controle hadden over de Nederlandse Goudkust. Na zijn dood werd het hoofd van de overleden chef van zijn lichaam afgehakt en naar een medisch centrum in Nederland verscheept.

Er wordt aangenomen dat Bonsu werd onthoofd als vergelding voor de moord op twee Nederlandse afgezanten.

De Portugezen waren de eerste groep Europeanen die in de 15e eeuw naar Ghana (voorheen Gold Coast) kwam. Ze werden later vergezeld door de Nederlanders in 1598. De Nederlanders begonnen zich in het land te vestigen tot 1612 toen ze in staat waren om koloniseren de Nederlandse Goudkust.

De Ahanta-stamleden die onder leiding stonden van Bonsu, woonden dicht bij de Nederlandse Goudkust en dreven regelmatig handel met hen. Historische bronnen hebben echter onthuld dat Badu Bonsu in 1837 in opstand kwam tegen de Nederlandse regering toen hij hun werkelijke bedoelingen leerde kennen en dat ze veel lokale officieren hadden vermoord. Hij was niet blij met de manier waarop de Nederlanders zich bemoeiden en betrokken raakten bij lokale aangelegenheden, dus mobiliseerde hij zijn krijgers en kwam in opstand tegen de Nederlandse regering.

In die tijd ontdekte Bonsu ook dat de Nederlanders het Butre-verdrag gebruikten als basis voor het uitbuiten van het Ahanta-volk. Na het aangeven van zijn ontevredenheid met sommige voorwaarden van het verdrag werd zijn relatie met de Nederlandse ambtenaren vijandig. Ongeveer acht jaar lang stond hij op gespannen voet met hen.

READ  Dutch Mantell vergelijkt WWE's Maximum Male Models met Goldust

Kort voor zijn dood had Chief Bonsu een verbod ingesteld op de verkoop van wapens en buskruit in Ahanta. Dit zou de economische belangen van de Nederlanders hebben geschaad, aangezien het de lokale bevolking verboden was dergelijke artikelen aan de naburige stammen te verkopen.

Naarmate de crisis verhevigde, beval Bonsu Dat twee Nederlandse afgezanten moesten worden gedood en hun hoofden werden als trofee op zijn troon gehangen. Dit wordt verondersteld de belangrijkste reden te zijn geweest waarom Bonsu werd gedood. Die bijzondere daad werd in Ghana als rebels beschouwd tegen de Europese overheersing. Er waren ook andere incidenten van koloniale belasting op arbeid, racisme, politieke onwettigheid en geweld die Afrikaanse leiders zoals Bonsu zo lang hadden moeten doorstaan.

In ruil daarvoor zwoeren de Nederlandse functionarissen de dood van hun kameraden te wreken. Als gevolg hiervan werd Bonsu’s leven genomen vanwege de twee Nederlandse mannen die hij vermoordde.

Een Nederlandse koloniale officier en een waarnemend commandant, Hendrik Tonneboeijerwerd woedend volgende daad van rebellie Bonsu’s. Hij werd zo boos dat hij in ruil daarvoor wraak zocht. Echter, Hendrik’s poging om Bonsu te arresteren mislukte omdat hij en zijn leger werden gedood door Bonsu’s troepen. De troepen doodden ongeveer 45 mannen en Hendrik was een van hen.

Na Hendriks gruwelijke moord vertrouwde de Nederlandse regering op het Verdrag van Butre als basis voor militair optreden tegen Bonsu. Ze waren gekrenkt en stuurden een groter expeditieleger naar Ahanta. Er volgde een oorlog en Bonsu was gevangen genomen, veroordeeld voor moord en vervolgens opgehangen. Na zijn dood verwijderde een Nederlandse chirurg zijn hoofd en het werd naar Nederland gestuurd waar het meer dan een eeuw werd bewaard.

READ  Hot Property: A Cute Dutch Colonial Flip in Casa Linda Forest

Sommige andere bronnen hebben uitgelegd dat Bonsu was door zijn eigen volk overgedragen aan de Nederlandse kolonisten.

Het bewaarde hoofd van Bonsu; Bron: Ghanees museum

Een Nederlandse auteur genaamd Arthur Japin, was degene die het hoofd van wijlen Bonsu ontdekte. Het was bewaard in een formaldehydepot in een laboratorium van het Leids medisch centrum. Japin legde uit dat hij al meer dan 10 jaar op zoek was naar het hoofd. In Japan woorden: “Ik deed onderzoek naar mijn roman over een Ahanta-jongen die in 1838 naar Nederland was gebracht en tijdens het proces leerde ik over het hoofd van de koning die een vriend van de jongen was geweest”.

De auteur onthulde verder hoe geobsedeerd hij was geraakt door het idee om meer informatie te krijgen over de overleden koning. Tegen de tijd dat hij te weten kwam waar het hoofd was, was het wit geworden en leek het alsof de overleden koning alleen maar sliep.

Toen sommige regeringsfunctionarissen in Ghana te weten kwamen waar het hoofd van Bonsu was, verzochten ze om het terug te geven omdat de overleden chef een waardige begrafenis verdiende.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie was het erover eens dat het hoofd uit waardigheid aan Ghana moet worden teruggegeven. Er mochten geen foto’s worden gemaakt, als teken van respect voor de menselijke resten. In een interview met de BBC, een Ghanese historicus, Prof. Addo Frening, had gezegd:

“Omdat hij een koning was, zou het tentoonstellen van zijn hoofd neerkomen op een vorm van vernedering voor zijn volk, maar ze hebben nu de kans om enige eerbied te tonen aan hun overleden koning voordat ze hem begraven”.

Op 24 juli 2009 werd het hoofd van wijlen Bonsu… gebracht naar Ghana na een korte ceremonie in Nederland waar het meer dan 170 jaar werd bewaard. Enkele afstammelingen van Bonsu en andere hoofden maakten deel uit van de delegatie die het hoofd was gaan ophalen. Er is een pact getekend voor de overhandigen van het hoofd en daar in de vergaderzaal hadden de leiders van de Ahanta-stam een ​​rituele ceremonie gehouden voor de overleden koning.

READ  The Daily Herald - Nederlandse IPKO-delegatie ontmoet de regering van Statia. commissarissen