juni 19, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Uitgelegd: waarom protesteren Nederlandse boeren tegen emissies?

Boeren protesteerden in heel Nederland toen wetgevers dinsdag stemden over voorstellen om de uitstoot van schadelijke verontreinigende stoffen te verminderen, een plan dat boeren waarschijnlijk zal dwingen hun veestapels te kappen of helemaal te stoppen met werken.

De regering zegt dat de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak, die door vee worden geproduceerd, drastisch moet worden verminderd in de buurt van natuurgebieden die deel uitmaken van een netwerk van beschermde habitats voor bedreigde planten en dieren in het wild dat zich uitstrekt over de 27-landen van de Europese Unie.

Terwijl tractoren zich buiten het parlementsgebouw verzamelden, zei premier Mark Rutte dat boeren het recht hebben om te protesteren, maar niet om de wet te overtreden.

“Vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren zijn een essentieel onderdeel van onze democratische samenleving en ik zal ze altijd verdedigen”, zei Rutte. “Maar… het is niet acceptabel om gevaarlijke situaties te creëren, het is niet acceptabel om functionarissen te intimideren, dat zullen we nooit accepteren.”

Wat stelt de regering voor?

De regerende coalitie wil de uitstoot van verontreinigende stoffen, voornamelijk stikstofoxide en ammoniak, tegen 2030 landelijk met 50% verminderen. Ministers noemen het voorstel een “onvermijdelijke transitie” die tot doel heeft de lucht-, land- en waterkwaliteit te verbeteren.

Ze waarschuwen dat boeren zich zullen moeten aanpassen, anders dreigen ze hun bedrijf te sluiten.

“De eerlijke boodschap is dat niet alle boeren hun bedrijf kunnen voortzetten”, en degenen die dat wel doen, zullen waarschijnlijk anders moeten gaan boeren, zei de regering deze maand in een verklaring toen ze emissiereductiedoelstellingen onthulde.

READ  Uit een Nederlandse exitpoll blijkt dat de EU-verkiezingen een nek-aan-nekrace zijn tussen rechts en centrumlinks

Vee produceert ammoniak in hun urine en uitwerpselen. De overheid heeft boeren in het verleden opgeroepen om voor hun dieren voer te gebruiken dat minder eiwit bevat om de ammoniakemissie te verminderen. Het probleem wordt verergerd in Nederland, dat bekend staat om zijn intensieve landbouwpraktijken, met grote aantallen vee op kleine stukken land.

Het zijn niet alleen boeren die het doelwit zijn. In het verleden heeft de regering ook de nationale maximumsnelheid op snelwegen verlaagd van 130 kilometer per uur (80 mijl per uur) naar 100 km per dag als een manier om de stikstofoxide die door voertuigmotoren wordt geproduceerd, te verminderen.

De regering is gedwongen actie te ondernemen na een reeks gerechtelijke uitspraken die infrastructuur- en bouwprojecten blokkeerden uit angst dat ze emissies zouden veroorzaken die in strijd zijn met de milieuregels. De provincie krijgt een jaar de tijd om te bedenken hoe ze de emissiereductiedoelstellingen kunnen halen.

Duizenden boeren reden met hun tractoren langs wegen en snelwegen door heel Nederland, op weg naar een massale protestactie tegen de plannen van de Nederlandse regering om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak in te dammen. (AP Foto / Aleksandar Furtula)

Wat doen Nederlandse boeren?

Zo’n 40.000 boeren verzamelden zich vorige week in het agrarische hart van Midden-Nederland om te protesteren tegen de plannen van de regering. Velen kwamen per tractor aan, waardoor het verkeer door het hele land raasde.

Op maandag en dinsdag kwamen boeren opnieuw met hun protesten naar drukke snelwegen, langzaam langs de wegen rijdend of helemaal stoppend. Sommigen hebben hooibalen op wegen gedumpt en kleine groepen demonstreerden bij gemeentehuizen en stadhuizen, in sommige gevallen begonnen ze vreugdevuren buiten de gebouwen.

READ  Made In voegt een Dutch Oven toe aan de lijst van kwaliteitskookgerei

Sommige boeren staken dinsdag hooibalen in brand langs snelwegen, anderen verzamelden zich in steden, waaronder Den Haag.

Boeren stellen dat ze onterecht als vervuilers worden aangevallen, terwijl andere industrieën, zoals de luchtvaart, de bouw en het transport, ook bijdragen aan de uitstoot en te maken hebben met minder vergaande regels. Ze zeggen ook dat de regering hen geen duidelijk beeld geeft van hun toekomst te midden van de voorgestelde hervormingen.

Welke natuurgebieden worden bedreigd?

De regering heeft een kaart gepubliceerd met reductiedoelstellingen voor het hele land op basis van de nabijheid van gebieden die zijn aangewezen als onderdeel van het Natura 2000-netwerk van de EU van kwetsbare en bedreigde habitats voor planten en dieren. Er zijn Natura 2000-gebieden in de 27 lidstaten, die 18% van het landoppervlak van het blok en 8% van het zeegebied beslaan.

Op haar website zegt de Europese Commissie dat instandhouding en duurzaam gebruik van Natura 200-gebieden “grotendeels gericht is op mensen die met de natuur werken in plaats van ertegen. De lidstaten moeten er echter voor zorgen dat de terreinen op een duurzame manier worden beheerd, zowel ecologisch als economisch.”

Nederlandse boeren stellen dat andere EU-landen de agrarische sector niet zo hard aanpakken als Nederland. Tijdens een protestmaandag hing een groep boeren in een Nederlands Natura 2000-gebied bij de Duitse grens vlaggen en een bord “Welkom in Duitsland” op om het symbolisch deel uit te laten maken van het buurland.

Hoe belangrijk is de landbouw voor de Nederlandse economie?

Landbouw – van melkveehouderij tot het verbouwen van gewassen op akkers en kassen – is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie.

READ  Met wie doen de Nederlanders mee aan de Olympische Spelen op 21 juli?

Volgens een landelijke landbouwlobbygroep, LTO, zijn er in Nederland bijna 54.000 landbouwbedrijven met een export van in totaal 94,5 miljard euro in 2019.