maart 2, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Situatie in Nederlandse vluchtelingenkampen verslechtert, naarmate kind sterft in Ter Apel – Organisatie voor Wereldvrede

Een drie maanden oude baby is overleden in een asielkamp in Ter Apel, Nederland, slechts enkele dagen nadat VluchtelingenWerk had aangekondigd dat het de regering aanklaagde wegens de onmenselijke behandeling van nieuwkomers. Nederlandse autoriteiten maakten het overlijden bekend op 25 augustus 2022, waarin stond dat ze de doodsoorzaak zouden onderzoeken, maar ook zouden kijken naar de leefomstandigheden rond het kamp en de sporthallen die momenteel in Ter Apel worden gebruikt als noodopvang voor vluchtelingen. Het kamp biedt plaats aan maximaal 2.000 mensen en biedt momenteel onderdak aan vluchtelingen uit Somalië, Syrië, Iran en Turkije. Deze tragische dood heeft de schrijnende situatie van vluchtelingen die in Nederland aankomen aan het licht gebracht en de bezorgdheid van VluchtelingenWerk over de wrede en onmenselijke behandeling verder versterkt.

In gesprek met de pers zegt staatssecretaris Eric van der Burg: “Gisteravond is in de sporthal in Ter Apel een baby van drie maanden oud overleden. Net als iedereen ben ik diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis.” Van der Linden, van VluchtelingenWerk, zei dat Nederland geen onmenselijk land was, “maar onze regering heeft de afgelopen jaren gefaald.”

Volgens het recente rapport van VluchtelingenWerk is het centrum in Ter Apel zo overvol dat enkele honderden asielzoekers buiten de inrichting moeten slapen, waaronder zwangere vrouwen, kinderen en mensen met chronische ziekten. Degenen die buiten moeten slapen, hebben weinig of geen toegang tot onderdak of voedsel. Daarnaast heeft Artsen zonder Grenzen het kamp bezocht en gemeld dat er personen met huidziekten zijn aangetroffen. Ze voegden eraan toe dat sanitaire voorzieningen een probleem waren, omdat er “geen douches waren en toiletten niet goed worden onderhouden”.

READ  Waarde Nederlandse goederenhandel in 2021 15% boven prepandemie

De Raad dreigde eerder op 1 juli dat, tenzij de regering zou optreden om de omstandigheden voor nieuwkomers binnen drie weken op te lossen en te verbeteren en asielzoekers zou behandelen volgens de minimale wettelijke vereisten, ze op 1 augustus een rechtszaak zou aanspannen om een ​​oplossing af te dwingen aan de crisis. Ze verklaarden dat de “situatie sindsdien nog verder onder de humanitaire wettelijke limiet is gedaald”, waardoor ze gedwongen werden een rechtszaak aan te spannen. De Vluchtelingenraad beweert dat dit geen vluchtelingencrisis is – er is niet een overweldigend aantal vluchtelingen, maar eerder een administratieve crisis die door de regering wordt veroorzaakt door bezuinigingen en de sluiting van vluchtelingencentra. De zaak wordt op de 15e behandelde van september. De raad eist dat de omstandigheden vóór 1 oktober worden verbeterd, inclusief toegang tot schoon water, douches, privacy, voldoende voedsel en gezondheidszorg.

Volgens het internationaal recht hebben staten de plicht om de grondrechten van alle mensen te beschermen, ongeacht hun nationaliteit en/of juridische status. Met name op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn staten verplicht passende maatregelen te nemen om zorg en bescherming te bieden aan de meest kwetsbaren, zoals kinderen, slachtoffers van foltering, geweld of mensenhandel, personen met gezondheidsproblemen problemen en anderen in kwetsbare situaties. Degenen die toevlucht en asiel zoeken, zijn vaak het meest kwetsbaar, nadat ze hun staat zijn ontvlucht vanwege extreme en ongelukkige situaties. Veel van deze asielzoekers in kamp Ter Apel zijn op de vlucht voor geweld, mensenrechtenschendingen en mensenhandel. Een persoon die door persbureau Reuters in het kamp werd geïnterviewd, de tiener Munasar Muhidin, ontvluchtte Somalië nadat islamitische militanten het grootste deel van zijn familie hadden vermoord. Verder stierf de broer van Muhidin toen hij per boot naar Europa probeerde te komen. Het zijn individuen als Munasar die op grond van artikel 3 van het EVRM kwetsbaar zijn en beschermd moeten worden. Bovendien worden kinderen op grond van artikel 3 geclassificeerd als extreem kwetsbaar, wat betekent dat staten hen speciale bescherming en zorg moeten bieden. Dit omvat het nemen van redelijke maatregelen om mishandeling te voorkomen. Het is duidelijk dat de dood van een drie maanden oude baby in erbarmelijke omstandigheden in een asielcentrum duidelijk maakt dat de Nederlandse regering haar verplichtingen onder het EVRM niet nakomt.

READ  Werkgevers waarderen diploma's, ervaren minder op krappe Nederlandse arbeidsmarkt

De Nederlandse overheid moet haar verplichtingen onder het EVRM om kwetsbare personen die in deze kampen wonen te beschermen en zich daaraan aanpassen. De dood van een kind en een rechtszaak zouden niet nodig mogen zijn om de regering ertoe te brengen veilige en hygiënische tijdelijke onderdak te bieden aan degenen die op de vlucht zijn voor geweld en vervolging. We moeten de Nederlandse regering eraan herinneren dat vluchtelingenrechten mensenrechten zijn en dat de situatie in Ter Apel moet verbeteren voordat er nog meer levens verloren gaan.