mei 30, 2023

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse overheid pakt wangedrag in de sport aan

Het kabinet gaat een actievere rol spelen bij het creëren van een veilig sportklimaat en het voorkomen van misstanden, meldt minister Conny Helder van Sport en Langdurige Zorg. Ze is van plan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de hele sportsector verplicht te stellen en het tuchtrecht rond grensoverschrijdend gedrag te actualiseren, zodat het beter is afgestemd op de complexiteit van misstanden. “De cultuur die we allemaal hebben geaccepteerd, is niet langer acceptabel. Het moet anders’, zegt ze. trouw rapporten.

Volgens Helder heeft de sportwereld nog een grote inhaalslag te maken als het gaat om het creëren van een veilig klimaat van integriteit. “Er moet een nieuw gevoel van normen” worden gecreëerd, zei ze. “We kunnen niet langer wachten. Er moet een omslag komen in het denken. De vrijblijvendheid is voorbij.”

Het nadrukkelijke optreden van de minister is een breuk met de afgelopen decennia waarin de politiek de zelfregulerende rol van de sportsector niet ter discussie stelde en de eindverantwoordelijkheid bij sportkoepel NOC*NSF legde. Helder zegt nog steeds veel belang te hechten aan die autonomie, maar ziet dat “er een versnelling nodig is op dit onderwerp, waarbij ik als minister de regie kan nemen”.

Naast het verplicht stellen van VOG in de hele sportsector, wil Helder dat elke vereniging een vertrouwenspersoon aanwijst. Trainers en coaches moeten de juiste pedagogische opleiding krijgen. Helder is in gesprek met NOC*NSF over het loskoppelen van het Centrum Veilig Sporten Nederland (CVSN), waar sporters misstanden kunnen melden, van de overkoepelende organisatie om het melden emotioneel veiliger te maken door belangenverstrengeling weg te nemen.

READ  De nieuwe Cardinal Nutbar is een mix van Nederlands en Japans Kardinalen van St. Louis

Ook plant ze aanvullende subsidievoorwaarden voor het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR), waar ze verantwoordelijk voor is tuchtrecht in de sport. “De ISR had deze relatief nieuwe gevallen veel beter kunnen behandelen”, zei ze. De ISR krijgt extra geld zodat meer mensen naar complexe zaken kunnen kijken. Ook heeft de minister een onafhankelijk wervingsorgaan voor de nieuwe Raad van Toezicht ingesteld om diversiteit in de benoemingen te waarborgen.

“Laten we nu onze schouders eronder zetten en een nieuwe standaard zetten. Wegkijken creëert verlegenheid om te handelen. We kunnen niet wachten op een nieuwe generatie. Er is een nieuwe aanpak nodig’, zegt ze. “De Wangedrag rond gymnasten heeft duidelijk gemaakt dat we een andere manier moeten vinden om mensen aan te moedigen goed te presteren. Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op veilig sporten.”