maart 2, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Klimaatverandering: meerdere overwinningen in uitspraak Nederlandse rechtbank tegen Shell

Maart 2018, een shell-logo wordt gevonden bij een tankstation in Buenos Aires. Foto: Reuters / Marcos Brindici

In een historisch vonnis dat vorige week werd uitgesproken, Nederlandse rechtbank Samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij en alle andere bedrijven die deel uitmaken van de Shell Groep, de uitstoot van kooldioxide tegen eind 2030 met 45% verminderen ten opzichte van het niveau van 2019.

De uitspraak is het resultaat van een rechtszaak van algemeen belang die is aangespannen door de in Nederland gevestigde milieu-ngo’s onder leiding van Friends of the Earth (MilliDefense). Ze zeiden dat het de nationale en internationale wetten over klimaatverandering en mensenrechten schendt.

Deze beslissing zal ongetwijfeld een precedent scheppen voor wereldwijde rechtszaken over klimaatverandering die door de jaren van de geschiedenis zullen gaan, waarbij verantwoordelijkheid wordt geëist van statelijke en niet-statelijke actoren voor hun klimaatactie.

Onlangs deed de Hoge Raad uitspraak over staatsaansprakelijkheid urgentie Geval Tegen Nederland was de Shell-uitspraak de eerste keer dat een multinational verantwoordelijk werd bevonden voor een gebrekkig klimaatbeleid. Hoewel de zaak is aangevochten tegen de achtergrond van “onmiddellijke milieuschade” aan inwoners van een bepaalde regio in Nederland, heeft het besluit verstrekkende gevolgen voor de internationale gemeenschap in termen van het regelgevende en beleidskader van klimaatverandering.

De zaak toont ook het groeiende belang aan van nationale rechtbanken bij het oplossen van belangrijke mondiale vraagstukken op het gebied van milieubeheer.

Klimaatwetenschap, mensenrechten en soft law

In eerste instantie is het in dit geval noodzakelijk dat de schil (tot nu toe) niet expliciet ten nadele van het milieu heeft gehandeld. Het bedrijfsbeleid bleek echter in strijd met de toepasselijke wetgeving. Afgezien van praktische en inhoudelijke vragen over toelaatbaarheid en toepasselijk recht, was het in wezen omgeven door een conflict van Nederlands burgerlijk wetboek en wetten, waarvan de resultaten veel aandacht vestigden op de beste klimaatwetenschap en aanverwante internationale tradities.

READ  De Nederlandse regering treedt aan, gericht op het klimaat

De rechtbank verwerpt het basisargument van Shell dat “het voeren van een bedrijfsbeleid geen schade berokkent” als een enge benadering, en oordeelt de rechtbank dat een niet-onderbouwd beleid kan worden beschouwd als een “gebeurtenis die tot schade leidt”. ongeschreven beleid van Beveiligingsplicht Het is in het Nederlandse recht van belang dat de rechter tot deze conclusie komt.

Desalniettemin interpreteert het Hof ook passende internationale overeenkomsten met betrekking tot klimaatverandering en mensenrechten Standaard Zorg. De Overeenkomst van Parijs heeft met name tot doel de opwarming van de aarde te verminderen tot minder dan 2º C en minder dan 1,5 º C in vergelijking met het pre-industriële niveau. Om dit te bereiken, moeten landen hun uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen.

Hoewel de overeenkomst de bedrijven niet juridisch bindt, kent de rechtbank Shell directe aansprakelijkheid toe. Wereldwijde status Van de Overeenkomst van Parijs. Volgens de rechtbank is het essentieel dat particuliere bedrijven zich aan de afspraak houden om de droom van een klimaatneutrale wereld tegen het einde van deze eeuw te verwezenlijken.

Verder merkt het Hof op dat de organisatie een indirecte verantwoordelijkheid heeft om de kwaliteit van zorg te handhaven vanuit een mensenrechtenstandpunt, met name vanuit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hoewel het gebruik van internationaal recht in nationale zaken niet ongewoon is, is dit de eerste keer dat het Hof zo’n prominente plaats geeft aan niet-gereguleerde zachte juridische normen.

Het Haagse Hof heeft een aantal relevante instrumenten, zoals de VN-richtlijnen voor handel en mensenrechten en de OESO-richtlijnen voor multinationals, aanzienlijk geïmplementeerd. De rechtbank citeerde ook verschillende rapporten van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering om een ​​definitieve beoordeling te maken van de mate waarin het bedrijf de uitstoot zou moeten verminderen.

READ  Een Nederlandse startup gebruikt Bitcoin-mining om tulpen in Nederland te kweken

Binnenlandse rechtbanken en wereldbestuur

Internationaal oordeel is een belangrijk onderdeel van mondiaal bestuur. Er zijn talloze rechtbanken en tribunalen op mondiaal en regionaal niveau om juridische kwesties te behandelen, variërend van handel en investeringen tot mensenrechtenschendingen. Helaas is er geen manier om een ​​dergelijk geschil over milieukwesties op te lossen. De enige beschikbare manier is via nationale rechtbanken die zich bevinden in gebieden waar gebeurtenissen plaatsvinden die tot milieuschade leiden.

Naast de uitspraken van de Nederlandse rechtbanken, die handelen over de aansprakelijkheid van publieke en private actoren, zijn er nog anderen die uitspraak hebben gedaan over de klimaatkwesties van wereldwijde import. Maar ondanks de beperkte rechterlijke macht is er duidelijk een gerechtelijke dialoog aan het ontstaan ​​waarin de rechtbanken vertrouwen op uitspraken uit andere jurisdicties. Dit blijkt uit ten minste twee recente uitspraken: de Milieurechtbank in New South Wales en een Duits Grondwettelijk Hof. Hier baseren de rechters hun oordeel vooral op de Nederlandse uitspraak urgentie Geval.

Het schrift op de muur is duidelijk: in een licht Groei interval Tussen klimaatverplichtingen en de geplande productie van fossiele brandstoffen door landen, moeten nationale rechtbanken hun gerechtelijk beleid integreren met het wereldwijde klimaatbeleid om multinationals ter verantwoording te roepen.

Een vergelijkbare ontwikkeling (geografisch) in een verre rechtbank – de dag voordat de toevallige hack rechtbank haar vonnis tegen Shell bekendmaakte. De Australische federale rechtbank heeft geoordeeld dat de Australische minister van Milieu Zorgplicht We moeten de jeugd van het land en hen beschermen tegen de ergste omstandigheden van klimaatverandering. Bij de beoordeling van de zaak die door een groep studenten was aangespannen tegen de goedkeuring van de minister voor het Mijnbouwproject, heeft de rechtbank eerdere interpretaties van de zorgplicht door de Nederlandse rechtbanken opnieuw gecreëerd.

READ  The Voice-coach beschuldigd van seksueel misbruik van Ali B

Bovendien zijn activistische hedgefondsen al begonnen met het aannemen van meer redelijke en meetbare klimaatvriendelijke praktijken, zoals de Big Oil-spelers Chevron en ExxonMobil.

De mogelijkheid om namens NGO’s directe verantwoordelijkheid te vestigen voor de bescherming van het milieu is een duidelijk signaal aan de overheid en vervuilers van bedrijven over de hele wereld. Naar alle waarschijnlijkheid meer bedrijven Geconfronteerd met soortgelijke beproevingen In de komende maanden.

Gezien de twijfelachtige praktijken en greenwashing-tactieken die veel Indiase bedrijven blijven nastreven, kunnen we kansen voor India Inc. om dergelijke claims te verdedigen niet uitsluiten. Hoewel de Shell-commissie al heeft aangekondigd in beroep te gaan, zal de uitspraak waarschijnlijk niet worden vernietigd vanwege het standpunt van de Hoge Raad over zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu.

Ondertussen vieren we dit succes niet alleen voor milieuactivisten, maar ook voor de wetenschap en internationale (zachte) wetten die beleid en klimaatverandering regelen.

Harishankar K. Satyabalan is een professor in de rechten aan de University of Science and Technology, Cochin en een onderzoekscollega bij het Public Policy Research Center, Cochin. Hij tweet op SankarHari. Het beeldmateriaal hier is van de auteur.