mei 24, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dit verandert er volgend jaar in Nederland

Een nieuw jaar brengt veel veranderingen met zich mee – wijzigingen in de Nederlandse wet in 2022 en alles wat u moet weten over hoe dit uw leven als buitenlander in Nederland kan beïnvloeden, vindt u hier.

Nederlandse belasting in 2022

2022 brengt verschillende veranderingen met zich mee in het Nederlandse belastingstelsel. Als gevolg van de wijzigingen in de eerste belastingschijf zullen sommigen merken dat hun jaarlijkse inkomstenbelasting iets lager is. Vanaf 2022 betaalt iedereen die tot 0,3 69.398 per jaar verdient 37,07 procent belasting (minder dan 37,1). Ook voor ondernemers is er goed nieuws, want voor winsten tot 395.000 euro (tot 245.000 euro) geldt een 15% lager vennootschapsbelastingtarief (VPB).

Zoals aangekondigd in Prinsjesdag heeft het kabinet een belastingvrij loon ingevoerd voor thuiswerkende werknemers. Vanaf januari kunnen bedrijven werknemers twee euro per dag aanbieden om de kosten van thuiswerken (d.w.z. energierekening, koffiekopjes) te dekken.

In januari veranderen de criteria om te bepalen of koppels in aanmerking komen voor een gezamenlijke heffingskorting op het inkomen en kan het zijn dat sommige koppels niet langer kwalificeren als fiscale partners. Het beste nieuws: het nieuwe stelsel fiscale partners zorgt ervoor dat u en uw fiscale partner maximaal profiteren.

Werk, inkomen en pensioen

Het landelijke minimumloon wordt volgend jaar hoger. Vanaf januari het (bruto) minimumloon in euro’s vanaf januari:

Leeftijd Maand Week Dag
21+ 1.725,00 398.10 79,62
20 1.380,00 318,50 63.70
18 862,50 199.05 39.81
16 595,15 137,35 27,47

De AOW-leeftijd in 2022 wordt 66 jaar en zeven maanden, iets hoger dan 66 jaar en vier maanden in 2021.

READ  Rusland en China vormen een toenemende dreiging, zeggen Nederlandse veiligheidsdiensten

Huisvesting, huur en hypotheken

De Nederlandse overheid heeft een limiet gesteld aan huurverhogingen in Nederland. Vanaf januari 2022 mogen huiseigenaren in de vrije sector de woninghuur met maximaal 3,3 procent verhogen. De huur voor gemeenschapswoningen wordt stopgezet tot 1 juli 2022.

Wie in Nederland een woning bezit, merkt dat de hypotheekrente van wie meer dan 0,3 69.398 per jaar verdient met 43 tot 40 procent daalt.

Officiële taxatie van onroerend goed (WOZ-waarde) Miljoenen woningen worden getroffen door een nieuwe berekening, die vanaf 1 januari in zo’n 250 gemeenten gaat gelden. Veranderingen in de waarde van onroerend goed kunnen van invloed zijn op de belastingtarieven voor huiseigenaren. Huiseigenaren zien hun jaarlijkse gemeentelijke belastingen volgend jaar met gemiddeld 2,1 procent stijgen. Dit is ongeveer 850 euro meer ten opzichte van 2021, maar het werkelijke aantal zal sterk variëren, afhankelijk van waar je woont.

Het kabinet heeft een driestappenplan aangekondigd om het huiseigenarenplan te transformeren om het betaalbaarder te maken voor huiseigenaren. Dit plan houdt in dat de eventuele beperkingen op de hypotheekrente worden opgeheven, waardoor het voor de meeste mensen mogelijk wordt om renteaftrek te krijgen voor de volledige waarde van hun hypotheek.

Ten slotte is de controversiële verhuurdersheffing voor woningcorporaties verlaagd, waarbij de overheid vanaf 2022 30 tot 30 miljoen per jaar bezuinigt en gemeenten kunnen voorkomen dat bouwers in bepaalde buurten investeren in goedkope en middelzware woningen.

immigratie en integratie

Eerder deze maand kondigde de regering een nieuwe naturalisatie (integratie) Het systeem gaat in vanaf 1 januari. In het nieuwe jaar zullen gemeenten een sleutelrol spelen in het begeleiden van nieuwkomers in Nederland door het naturalisatieproces, zodat ze een plaats krijgen in het Nederlandse curriculum. Individueel inburgeringsprogramma.

READ  Hoe maak je een Dutch Oven schoon en laat hem jarenlang meegaan

Als onderdeel van het nieuwe systeem wordt het gewenste taalniveau (uiteindelijk) verhoogd van A2 naar B1 en maken aspiranten voor het Nederlanderschap kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt door middel van stages of (vrijwilligers)werk.

Verder is op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Arbeidsrecht voor buitenlandse burgers), mogen werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (en Zwitserland) maximaal twee jaar in Nederland werken.

Familie en kinderen

Met de nieuwe ouderschapsverlofregeling betaalt de overheid vanaf augustus 50 procent van het ouderschapsgeld voor de eerste negen weken verlof, waardoor alle ouders minimaal negen weken betaald verlof krijgen.

De kinderbijslag gaat in 2022 omhoog. Kwartaaltarieven in euro’s vanaf 1 januari

0 – 5 jaar voor een kind 230.69
6 – 11 jaar oud voor een kind 280,13
12- 17 jaar oud voor een kind 329,56

Kinderdagverblijven zijn nu verplicht om de gegevens van de kinderopvang voor kinderen maandelijks te verstrekken aan de Belastingdienst, waardoor de overheid hoopt de kinderopvang voor ouders te verbeteren. Daarnaast verhoogt het kabinet vanaf januari het budget voor kinderen (Babybudget) 70 euro per jaar voor gezinnen met minstens twee kinderen.

Gezondheid

Sinds 1 januari is roken in kantoorgebouwen verboden. Dit betekent dat alle kantoorruimtes en bedrijfspanden in Nederland vanaf januari volledig rookvrij moeten zijn. Daarnaast geldt het verbod op sigarettenautomaten voor alle horecabedrijven.

De zorgpremies zullen vanaf januari stijgen, terwijl iedereen die in aanmerking komt voor zorgtoeslag een verhoging van zijn loon zal zien.

Politiek

Het nieuwe kabinet zal naar verwachting in 2022 aantreden, waarbij premier Mark Rutte in de tweede week van januari formeel zijn ministers zal aankondigen. Bekijk enkele van de veranderingen die het kabinet heeft beloofd de komende vier jaar door te voeren.

READ  De opname in het Nederlandse Govt Hospital is deze week met 6% gedaald; Corona virus met gemiddeld 5% toegenomen

Ander

Veel gezinnen zullen volgend jaar hun energierekening verhogen. Als de gas- en elektriciteitsprijzen stijgen, zal iedereen in het contract die de prijzen vaststelt op 1 januari een prijsstijging zien. Om dit te compenseren heeft de regering echter verschillende regelingen aangekondigd die een aanzienlijke compensatie voor de getroffen families mogelijk zullen maken.

BetaPress, een bedrijf dat internationale kranten importeert naar Nederland, gaat geen weekbladen meer importeren. D.w.z. sinds januari populaire dagbladen Alleen in het weekend in de schappen te bekijken, maar is wel digitaal verkrijgbaar. Weekdagedities zijn nog steeds online beschikbaar.

De regering heeft het gebruik van elektrische schokapparaten voor honden sinds 1 januari verboden. Overtreding van de wet is een strafbaar feit, al zijn er “uitzonderingen op de regel dat bepaalde overheidsfuncties op het gebied van veiligheid en openbare orde optreden”.