april 13, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse loonkloof kost 10,8 miljard per jaar, blijkt uit onderzoek

Volgens een recent onderzoek van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek kost de Nederlandse economie door genderongelijkheid minimaal € 10,8 miljard per jaar.

EEN Gedetailleerde statistische simulatieOnderzoekers creëerden een denkbeeldig scenario waarin betaalde en onbetaalde arbeid gelijkelijk over mannen en vrouwen zou worden verdeeld, en inkomensongelijkheid een grote impact zou hebben op het BBP, het gezinsinkomen, de huisvestingsmogelijkheden en financiële onafhankelijkheid.

De bevindingen werpen licht op de opmerkelijk slechte prestaties van Nederland bij het waarborgen van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Nergens in de EU is deze kloof zo groot, behalve in Griekenland en Italië.

Peter Hein von Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, zegt dat het imago van Nederland als toevluchtsoord voor gelijkheid en bevrijding ‘op het gebied van genderparticipatie enige aanpassing behoeft.’

“Hoewel er geen wettelijke beperkingen zijn, is het dominante culturele perspectief van Nederland dat werk in de eerste plaats een werkterrein is voor mannen en dat het opvoeden van kinderen beter is dan het moederschap”, zegt hij. ‘Professionele kinderopvang wordt hooguit als de op één na beste beschouwd, en kinderen die meer dan drie dagen per week in de kinderopvang doorbrengen, zijn over het algemeen van streek en hun moeders fronsen.’

De kosten van cultuur

De impact van deze culturele dynamiek op de Nederlandse economie kan mensen echter dwingen hun traditionele opvattingen te heroverwegen. Als lonen en onbetaalde arbeid gelijkelijk zouden worden herverdeeld, zou het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking stijgen tot € 881 per jaar en குடும்ப 1000 per gezin.

Op dit moment doen vrouwen meer onbetaald werk dan mannen, vooral als het gaat om huishoudelijke taken en informele zorg. Als deze situatie wordt rechtgezet, krijgen vrouwen 25% meer loon. Mannen daarentegen werken 17,1% minder.

READ  Derde generatie eigenaren houden Nederlandse bakkersrecepten levend na 65 jaar in Victoria-Sanich News

Dit komt neer op minder dan 6,1 uur per week voor mannen en meer dan 6,1 uur per week voor vrouwen.

Chandel Kordevek, directeur van de bank, waaronder ABN Amro, die het onderzoek financierde, benadrukt dat dit betekent dat niemand lange dagen hoeft te maken – het werk moet anders worden verdeeld. De bevindingen tonen ook aan dat herverdeling het ziekteverzuim niet verhoogt of het welzijn van werknemers vermindert.

Verschillende redenen waarom dit het BBP van het land drastisch zou verhogen, zijn naar voren gebracht in eerdere studies die in het SEO-rapport worden genoemd. Vrouwen kunnen andere vaardigheden en capaciteiten naar de werkplek brengen, vaak ondersteund door een verscheidenheid aan risicovolle, sociale en competitieve opties. Er zijn aanwijzingen dat meer diverse werkgroepen productiever zijn – discriminatie op grond van geslacht vermindert de motivatie en output.

Verklaard en onverklaard

Een groot deel van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland kan worden verklaard door beroepsonderbrekingen als gevolg van zwangerschap en kinderopvang. Voordat mannen de verloren tijd en het inkomen voor zwangerschapsverlof inhalen, verdienen mannen ongeveer 14% meer dan hun vrouwelijke collega’s.

Na correctie zal er echter een loonkloof van ongeveer 5% ontstaan. Dit hoeft niet geheel te wijten te zijn aan vooroordelen, maar het rapport stelt vast dat ‘er onopgemerkte verschillen zijn tussen mannen en vrouwen’. Dat moet volgens Van Mulligen goed geanalyseerd worden.

Hoe dan ook, de ‘onverklaarde’ loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt ​​nog steeds ongeveer € 4,4 miljard per jaar.

Niveau speeltuin

Ondanks enig bewijs dat de ongelijkheid langzaam afneemt, is het aantal financieel onafhankelijke vrouwen met 14% toegenomen en is de loonkloof in het bedrijfsleven met 12% geslonken en in banen bij de overheid met 4%, waarbij sommige Nederlandse activisten het heft in eigen handen nemen.

READ  De Nederlandse koning geeft opdracht tot onderzoek naar de koloniale geschiedenis van het koningshuis

Women Inc., dat sinds 2006 werkt aan het versnellen van kansen voor mannen en vrouwen in Nederland, wil in 2030 een volledig gelijkwaardige rol spelen op de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, het onderwijs en de media.

De organisatie vroeg: ‘Waar is mijn € 300.000?’ Voert dergelijke publiekscampagnes, die de aandacht vestigen op het gemiddelde verlies dat vrouwen tijdens hun leven ervaren in vergelijking met mannen als gevolg van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Felicia van Andel, een van de experts van het bedrijf, zegt dat SEO-onderzoek de financiële voordelen weerspiegelt van het overbruggen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en ‘meer krijgen’.

“Organisaties zijn belangrijk voor de reflectie van de gemeenschap”, zegt hij. ‘Andere perspectieven zorgen voor een evenwichtiger besluitvormingsproces en minder afhankelijkheid, wat leidt tot betere en inclusieve resultaten’.

‘Zes op de tien ouders met kleine kinderen geven aan de zorgtaken gelijk te willen verdelen, maar in de praktijk doet slechts één op de zes ouders dat ook. Vrouwen hebben meer kans dan mannen om minder uren te werken na het krijgen van een baby. Maar de meeste leidinggevende posities kunnen alleen fulltime worden ingevuld. Om te zorgen voor meer inclusief kapitaal, kunnen bedrijven bepaalde maatregelen in hun arbeidsvoorwaarden vastleggen.

Wet

Van Andel zegt dat de overheid kan helpen de situatie te verlichten door gratis kinderopvang en volledig betaald partnerverlof en ouderschapsverlof voor alle ouders te bieden.

Een eerste stap is het invoeren van quota voor leden van de raden van toezicht van beursgenoteerde ondernemingen. Met de steun van de Senaat in september moet het quotum ervoor zorgen dat ten minste 30% van hun leden vrouw is.

READ  De politie heeft beroep aangetekend na de vondst van het lichaam van een vermiste Nederlander (27) uit de rivier de Theems

Bovendien dwingt de wet de 5.000 grootste bedrijven van het land om concrete doelen te stellen om te zorgen voor een beter evenwicht tussen de raad van bestuur en het senior executive niveau. De wet trad eerder dit jaar in werking.

Bedankt voor uw donatie aan DutchNews.nl

Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken hebben gedoneerd. Uw financiële hulp heeft ons geholpen om ’s avonds en in het weekend onze berichtgeving over de Corona-viruscrisis uit te breiden en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

DutchNews.nl 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers kunnen we je geen eerlijk en accuraat nieuws en features geven over Nederlandse zaken. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog niet gedoneerd, maar wilt u dit wel Dit kan via Ideal, Creditcard of PayPal.