maart 2, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Zes op de tien Nederlandse huisartsen bereid abortuspil voor te schrijven

Een meerderheid, 58 procent, van de huisartsen in Nederland is bereid de abortuspil voor te schrijven als de wet dat toelaat, constateert abortusorganisatie Women on Waves in een onderzoek onder Nederlandse huisartsen. Hoewel driekwart van de huisartsen aangeeft zich momenteel niet gekwalificeerd te voelen om deze behandeling uit te voeren, meldt NRC.

Donderdag stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD dat het voor huisartsen mogelijk maakt de abortuspil voor te schrijven. Momenteel kan abortus, zelfs in pilvorm, alleen worden gestart door artsen in erkende abortusklinieken of ziekenhuizen.

Als de wet wordt aangenomen, hebben huisartsen de mogelijkheid, maar zijn ze niet verplicht, de abortuspil voor te schrijven. Peter Leusink, medeauteur van het onderzoek en huisarts, vindt de bereidheid van 58 procent onder zijn collega’s dan ook ‘zeer acceptabel’. “Veel huisartsen werken in groepspraktijken, dus met dit percentage zal er altijd wel een huisarts zijn die een vrouw wil helpen.”

Slechts 15 procent van de huisartsen geeft aan zich voldoende toegerust te voelen om de abortuspil voor te schrijven. 76 procent geeft aan dat ze de kennis en ervaring niet hebben. In het wetsvoorstel is een verplichte opleiding opgenomen voor huisartsen die de pil willen kunnen voorschrijven.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet noemde het onderzoek ‘uitstekend nieuws’, meldt NRC. “Het gaat om het vergroten van de keuzevrijheid. Als al meer dan de helft van de huisartsen bereid is, is het een zeer substantiële groep die hopelijk nog verder zal groeien.”

Women on Waves ondervroeg 127 huisartsen naar hun mening over de abortuspil. Vrouwen en huisartsen in Noord-Holland en Utrecht waren oververtegenwoordigd in het onderzoek. “Het is cijfermatig niet helemaal representatief, maar het geeft wel een goede indicatie”, aldus Leusink.

READ  Boom test positief op iepziekte in Saskatoon Park - Saskatoon