mei 29, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Waarom geven niet-joodse Nederlandse ouders hun kinderen joodse namen?

Amsterdam, Nederland (JTA) – Terwijl hij de namen van zijn vele kleinkinderen noemt, klinkt Jup van Ojen als een appèl in een gewoon Israëlisch klaslokaal.

Yair, Yael, Lael, Odelia, Netanya, Yoaz en Shilon zijn zijn kleinkinderen met moderne namen die de voorkeur hebben van de Israëlische middenklasse. Farooq, Moses, Elisha en Yehuda zijn een van de meest populaire klassiekers van religieuze joodse ouders over de hele wereld.

Maar noch Van Ogens, noch hun 16 kinderen zijn joods.

Ze zijn een protestants-christelijk gezin in een klein stadje in Nederland, een van de weinige plaatsen in Europa waar niet-joden over het algemeen als jood worden beschouwd.

“We zijn een vrome familie en de Bijbel is altijd in ons leven geweest, wat betekent dat het jodendom altijd in ons leven is geweest.

Behalve wereldberoemde bijbelse namen als Simon, David, Ruth en Esther, lijken vooral joodse bijbelnamen in vrome christelijke kringen in Nederland veel voor te komen.

Maar veel seculiere Nederlandse ouders geven hun kinderen Joodse klanknamen omdat ze vinden dat de Bijbel deel uitmaakt van de Nederlandse traditie en zich aangetrokken voelen tot de korte, beslissende klanken van Hebreeuwse namen. Sommige ouders beweren dat die geluiden vergelijkbaar zijn met Nederlandse geluiden.

“We hielden niet van buitenlandse en Engelse klanken, maar we wilden ook een serieuze naam met een zeker gewicht als het kind opgroeide”, zegt Jandin Wong, een 35-jarige moeder van twee kinderen, Aaron en Tirza. , Uit het zuiden van Nederland.

Hij is van mening dat veel joodse en niet-joodse Nederlandse ouders, om uiteenlopende culturele redenen, de voorkeur geven aan korte, krachtige namen met een kenmerkende ring zoals Bose en Tirza, maar ook aan meer afgeronde namen als Ryan en Olivia. .

READ  Geert Wilders steunt Nupur Sharma

Hagar Jobs, een 34-jarige journaliste uit Amsterdam die opgroeide in een seculier gezin, kreeg haar naam omdat haar ouders tegen de Joodse Telegraaf zeiden dat ‘het prachtig was’. In het Nederlands wordt het uitgesproken als Hagar, wat een Hebreeuws woord is (hoewel niet in de naam van Hagar) en in het Nederlands een Pallal-medeklinker gebruikt.

Jobs zegt dat zijn naam vaak nieuwsgierigheid en positieve reacties oproept omdat het zo aantrekkelijk is in Nederland. De Arabieren herkennen het van Hazar, de Arabische uitspraak van de naam van die bijbelse persoon. “En er zijn enkele problemen voor Spaanstaligen”, merkte hij op.

Ze heeft nog nooit een negatieve reactie op haar naam ervaren, zei Jobs.

Maar Van Ojens wel, zegt Joop.

“Helaas is er veel vijandigheid in het schoolsysteem”, vertelde hij aan de Joodse Telegraaf. “Onze kinderen met Joodse namen werden misbruikt en sommigen werden ervoor vervolgd.” Vooral Moshe Van Ozen genoot ervan, zei zijn vader, terwijl Ari, Boaz en Cifra er ook mee te maken kregen.

De 30-jarige Moshe, gecontacteerd door JTA, stemde er aanvankelijk mee in om geïnterviewd te worden voor het artikel, maar pogingen om hem te bereiken mislukten.

Zijn broers en zussen met de gebruikelijke Nederlandse namen – Gerta, Johann, Cornelis en Andreas – zeiden hun vader. De populariteit van bijbelse namen is sinds de jaren tachtig aanzienlijk gestegen, Volgens het Mirtens Onderzoeksinstituut Maatschappij en taalkunde.

Tirza, bijvoorbeeld, was in de jaren vijftig niet in de praktijk. Maar sinds 1990 worden jaarlijks minstens 20 kinderen Tirza genoemd, met een piek in 2000 met 120 Tirza’s. In 2014 werden ongeveer 100 mensen Tirza genoemd – een figuur uit het Boek van Numeri, een gebied waar dochters mee te maken hebben als ze de bezittingen van hun overleden vader ontvangen. (Tirza is ook de naam van een Kanaänitische stad.)

READ  Nederlandse ster Sifan Hassan loopt de 5e snelste mijl op het knooppunt Van Tommy; Shaw Carrie Richardson werd 4e in de 200m

Dezelfde trend is te zien in Levy, een naam die bijna niemand in de jaren tachtig kreeg. In 2014 waren er minstens 8.000 Lewis in Nederland, en honderden ontvingen het elk jaar (in 2016 waren er 700 Lewis, van wie de meesten mannen maar ook enkele vrouwen waren).

Een van hen was Levi Wershof, 26, uit de kustplaats Nordwijk, ongeveer 48 kilometer ten zuidwesten van Amsterdam. Vershof, die voor een kerkelijke commissie werkt, zegt dat hij zijn naam tot op zekere hoogte leuk vindt vanwege zijn fascinatie voor het jodendom.

“Als ik denk aan het jodendom en het joodse volk, heb ik een positief gevoel, dus het is leuk om er een naam aan te hangen. Ik ben er trots op dat het joodse volk mijn naam heeft gehoord en er positief op heeft gereageerd”, zei hij tegen Den Haag. in 2010. Hij herinnerde zich een ontmoeting met de rabbijn, die met Wershof de bijbelse betekenis van de naam besprak.

Vershof en zijn vrouw noemden hun zoon Ezra – een andere naam die door velen in het buitenland als joods wordt beschouwd, maar die veel voorkomt onder niet-joden in Nederland.

In België, met een bevolking van ongeveer 11 miljoen, worden elk jaar slechts enkele tientallen kinderen Levy genoemd, vergeleken met honderden in Nederland, met een bevolking van 17 miljoen. (Bijna alle Belgische Lewis komen uit gebieden met een Vlaamse bevolking van ongeveer 7 miljoen.)

Er zijn elk ongeveer 30.000 Joden in beide landen, althans in Nederland, en kinderen die elk jaar worden geboren, vormen geen significant deel van de duizenden Joodse namen.

READ  Het Nederlandse parlement steunt Taiwan in Interpol

De naam Boaz, die jaarlijks honderden Nederlandse baby’s ontvangt, wordt in België jaarlijks aan minder dan 20 pasgeborenen gegeven. Overheidsgegevens laten zien:. In Nederland is het zeer zeldzaam dat namen als Tirsa, Cifra en Tamar, die er duizenden dragen, niet eens voorkomen bij de namen die in België statistische gegevens hebben.

Een zeldzaam Joods klinkende naam, Pracha, is beroemd buiten zijn verspreiding, dankzij de bekende filmactrice, Pracha von Dusberg, Wie is geen Jood. Ze was een van de 44 Prachas die in 2014 in Nederland woonden. Noem haar kinderen Sofia, Keys en Boris.

Nederlandse actrice Pracha von Dusberg op het filmfestival van Venetië op 31 augustus 2019.

Overigens wordt in België vaak geconstateerd dat uitingen van antisemitisme in België veel vaker voorkomen dan in Nederland, dat in Europa veel lager is.

Gerrit Bluthood, een Utrechtse universiteitssocioloog die gespecialiseerd is in het bestuderen van namen en banen bij Mirtens, zegt dat hij geen gegevens heeft over waarom joodse namen in Nederland relatief populair zijn, maar hij denkt dat het christendom slechts voor enkelen is.

“Ik betwijfel het, alleen een vermoeden. Ouders denken niet veel na over de joodse afkomst of mogelijke gevolgen van deze namen”, zegt Bluetooth, die in de Nederlandse media vaak wordt geciteerd als namenexpert. “Niet meer dan namen als David, Sarah of Judith. Mensen vinden dit mooie namen.

Chris Wong, de vader van Aaron en Tirzah, zegt dat hij de namen leuk vond omdat ze zo schattig waren, maar hij en zijn vrouw, Jandin, dachten na over de gevolgen.

Blijkbaar dachten we iets, ja. We dachten dat onze kinderen geplaagd of geschaad zouden worden omdat ze Joods klinkende namen hebben”, vertelde Chris aan de JDA. “Maar we hebben besloten ze toch die namen te geven. Kinderen zullen altijd wel iets vinden om te plagen. Dus laten we het bij die namen houden.”