maart 4, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

TTAB ondersteunt DUTCH BROS. Sectie 2(d) Verzet tegen DUTCH4LIFE-merken voor energiedrankjes en alcoholische dranken – Handelsmerk

Om dit artikel af te drukken, hoeft u zich alleen maar te registreren of in te loggen op Mondaq.com.

In een advies van 74 pagina’s steunde het College verzet tegen de inschrijving van de onderstaande merken, voor “energiedranken die cafeïne bevatten; energiedranken niet voor medische doeleinden” en voor “alcoholische dranken” op grond van gevaar voor verwarring met het ingeschreven merk NEDERLANDSE BROS. voor koffie en energiedrankjes. FWIW, het bestuur verwierp de claim van de opposant van een familie van “NEDERLANDSE” merken, en vond dat de claim van de opposant “gezamenlijk gebruik” (het merk DUTCH en een windmolenontwerpmerk) niet was bepleit, niet was berecht met impliciete toestemming en niet was bewezen . . Nederlandse Bros., LLC v. Denco Horeca Beheer B.V, Oppositie nrs. 91253828 en 91264452 (14 november 2022) [not precedential] (Opinie van Rechter Martha B. Allard).

1251964a.jpg

Na de afwijzing van de merkenfamilie van de opposant en claims van gezamenlijk gebruik, kwam de zaak neer op een analyse van het verwarringsgevaar tussen de twee voorgestelde merken en het woordmerk DUTCH BROS.

De Raad constateerde dat de betrokken goederen gedeeltelijk identiek waren en anderszins verwant waren, zoals blijkt uit registraties en gebruik door derden. De goederen worden via dezelfde handelskanalen aan dezelfde klassen consumenten verkocht. De goederen van de partijen zijn beide relatief goedkope producten die impulsief kunnen worden gekocht in plaats van zorgvuldig geselecteerd.

1251964b.jpg

De Raad vond het merk DUTCH BROS, geregistreerd onder artikel 2(f), conceptueel zwak maar commercieel sterk. Tegenstander begon het merk in 1992 te gebruiken en heeft meer dan 400 locaties, “waardoor het op het moment van de rechtszaak het grootste, particuliere drive-through-koffiebedrijf van het land is.” Het heeft aanzienlijke bedragen uitgegeven aan promotie van het merk en heeft uitgebreide media-aandacht gekregen.

READ  Erdoğan wint mogelijk Nobelprijs voor inspanningen Oekraïne: Nederlandse krant

Wat ten slotte de merken betreft, oordeelde het College dat het letterlijke element DUTCH4LIFE het dominerende element was in elk van de merken van de aanvrager. De term “Anno 2018”, wat betekent “in het jaar 2018”, is louter beschrijvend en wordt afgewezen, en weegt daarom minder zwaar dan DUTCH4LIFE.

[W]e vinden dat de merken van partijen in beeld en geluid overeenstemmen voor zover ze beide het NEDERLANDSE element delen. Hoewel het merk van aanvrager het onderdeel “4LIFE” bevat, versterkt dit onderdeel het element NEDERLANDS. Omdat de merken van de aanvrager worden gebruikt met juridisch identieke en verwante waren, is er geen reden om te concluderen dat de term NEDERLANDS een andere betekenis of connotatie zou hebben en geen van beide partijen biedt inderdaad enig bewijs in deze richting. Deze factor weegt dus mee in het voordeel van verwarringsgevaar.

En zo handhaafde de Raad beide opposities.

De inhoud van dit artikel is bedoeld als algemene leidraad voor het onderwerp. Er moet specialistisch advies worden ingewonnen over uw specifieke omstandigheden.

POPULAIRE ARTIKELEN OVER: Intellectueel eigendom uit de Verenigde Staten

Ja, je hebt een NFT-artiestencontract nodig!

Klein Moynihan Turco LLP

In de relatief nieuwe grens van niet-fungibele tokens, of “NFT’s”, zijn zorgvuldig opgestelde contracten met artiesten essentieel voor het beschermen van elke NFT-collectie.