maart 5, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Maak risico’s op het gebied van klimaat en cybercriminaliteit beter verzekerbaar: De Nederlandsche Bank

De verzekeringsbranche moet relatief nieuwe risico’s beter verzekerbaar maken, stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Zo is de verhoogde kans op overstromingen door klimaatverandering nog steeds moeilijk te verzekeren. Ook de overheid kan helpen door hier meer duidelijkheid over te scheppen, zegt Maarten Gelderman, divisiedirecteur toezicht bij DNB.

Veel bedrijven en huishoudens zijn nu totaal onverzekerd tegen overstromingen. Verzekerd is schade door binnendringend grondwater door bijvoorbeeld hevige regenval. Maar als die regenval tientallen kilometers verderop valt en het overtollige water door een rivier wordt meegevoerd en schade veroorzaakt, kan dat onverzekerd zijn.

“Bij de overstromingen in Limburg afgelopen zomer greep de overheid in en was zeer coulant”, aldus Gelderman. “Maar tegelijkertijd gaf de overheid aan dat dit eenmalig was.” Veel bedrijven en huishoudens zijn zich daar niet van bewust en schatten de risico’s daardoor onvoldoende in. Als potentiële klanten beseffen dat verzekeren belangrijker wordt, komt er meer vraag en kan de markt zich beter ontwikkelen.

Het probleem is vergelijkbaar met cybercriminaliteit, aldus DNB. Vaak is er geen openheid wanneer bedrijven of individuen hiervan de dupe worden. Hierdoor is het moeilijk om een ​​idee te krijgen van de omvang van het probleem, waardoor de behoefte aan verzekering mogelijk niet goed wordt ingeschat.

Ook voor verzekeraars is de situatie lastig omdat zij moeite hebben om de risico’s en eventuele kosten per zaak in te schatten. Gelderman denkt dat een openbaar register verzekeraars in dit geval kan helpen om hun modellen aan te scherpen.

De DNB zei ook dat nieuwe technologie de solidariteit in de verzekeringsbranche onder druk zou kunnen zetten. Het gebruik van onder andere veel data en kunstmatige intelligentie zou ertoe kunnen leiden dat verzekeraars de risico’s bijna per verzekerde uitsplitsen. Dat kan ertoe leiden dat mensen zich niet meer kunnen verzekeren.

READ  Amazon Filling Center wordt geopend in Richmond; Dutch Brothers Coffee brengt nieuwe locatie naar Cyprus en meer belangrijk nieuws uit de regio Greater Houston

Ook de rol van buitenlandse verzekeraars op de Nederlandse markt neemt toe. Dat heeft positieve kanten, aldus DNB, maar brengt ook risico’s met zich mee. Grote partijen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde risico’s verzekerbaar zijn, terwijl een verzekeraar die zich alleen op Nederland richt dat niet kan. Maar aan de andere kant hebben buitenlandse verzekeraars niet altijd specifieke kennis van de Nederlandse situatie en wet- en regelgeving.

DNB ziet ook het risico dat buitenlandse partijen profiteren van de markt en alleen lucratieve verzekeringen aanbieden. Dat zou kunnen betekenen dat Nederlandse verzekeraars een groter deel van de minder rendabele verzekeringen voor hun rekening moeten nemen en daardoor moeilijkere tijden tegemoet kunnen gaan.