november 29, 2022

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Prinsjesdag 2022: Relevante plannen voor expats

Op 20 september 2022 maakte de Nederlandse regering de begrotingsplannen voor 2023 bekend. BDO informeert u over de onderdelen van de budgetplannen die relevant zijn voor expats en mensen die overwegen naar Nederland te verhuizen om te gaan werken: de onbelaste reiskostenvergoeding, de belastingvrije woon-werkvergoeding en de 30%-regeling.

Reiskostenvergoeding

De Nederlandse overheid wil werknemers tegemoet komen door de belastingvrije reiskostenvergoeding te verhogen. De onbelaste reiskostenvergoeding is al jaren gemaximeerd op 0,19 euro per kilometer, maar door stijgende reiskosten is de Nederlandse overheid tot de conclusie gekomen dat de genoemde onbelaste reiskostenvergoeding niet langer de reiskosten van werknemers dekt. Daarom heeft het kabinet voorgesteld om de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen naar 0,21 euro per kilometer in 2023 en 0,22 euro per kilometer in 2024.

Thuiswerktoeslag

De Nederlandse overheid wil werknemers opvangen die (gedeeltelijk) vanuit huis werken vanwege de gestegen gasprijzen. Momenteel bedraagt ​​de belastingvrije thuiswerktoeslag 2 euro per dag. Het kabinet heeft voorgesteld de belastingvrije thuiswerktoeslag te verhogen naar 2,13 euro per dag in 2023.

De 30%-regeling

De 30%-regeling biedt expats (die aan bepaalde voorwaarden voldoen) een belastingvrije vergoeding van 30 procent van hun belastbaar loon. Dit heffingsvrij vermogen wordt geacht de zogenaamde extraterritoriale kosten te dekken (extra kosten door verblijf in Nederland).

De 30%-regeling wordt door de Belastingdienst verleend onder een aantal voorwaarden, met name:

  • De expat had van buiten Nederland ingehuurd moeten worden.
  • De oude woonplaats(en) moet(en) gedurende meer dan 16 van de laatste 24 maanden voor de eerste werkdag in Nederland minimaal 150 kilometer van de Nederlandse grens verwijderd zijn.
  • De expat dient in het bezit te zijn van expertise die in Nederland moeilijk te vinden is.
READ  Voys wint prestigieuze Nederlandse industrieprijs

De verificatie van de voorwaarde “deskundigheid” wordt meestal bepaald aan de hand van het salaris van de expat. In het jaar 2022 (we verwachten dat het drempelsalaris voor 2023 in december bekend wordt gemaakt) dient het belastbare jaarsalaris minimaal te bedragen:

  • 39.467 euro
  • 30.001 euro voor expats die jonger zijn dan 30 en in het bezit zijn van een gekwalificeerd masterdiploma

Als een expat voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling en er wordt een 30%-regeling uitgevaardigd door de Belastingdienst, dan is het salaris voor maximaal 30 procent onbelast voor een periode van maximaal vijf jaar. Op dit moment is de hoogte van het jaarsalaris onbeperkt.

De Nederlandse regering is van plan om het salaris vanaf 2024 te beperken tot 216.000 euro (cijfers 2022). Dit plafond is de zogenaamde “Balkenendenorm” die gelijk is aan 130 procent van wat een minister in Nederland verdient aan salaris . De Balkenendenorm wordt jaarlijks geïndexeerd en daarom kan het plafond in 2024 en daarna hoger zijn.

Voorbeeld

Huidige situatie

Stel dat een expat 250.000 euro per jaar verdient, dat is volledig belastbaar in Nederland. Op het totaalbedrag is de 30% regeling van toepassing. Het heffingvrije vermogen onder de 30%-regeling bedraagt ​​75.000 euro (30 procent van 250.000 euro).

Nieuwe situatie per 2024 (let op: niet per 2023!)

Nogmaals, stel dat een expat 250.000 euro per jaar verdient, dat is volledig belastbaar in Nederland. De 30%-regeling geldt alleen tot een salaris van 216.000 euro (dit bedrag wordt voor 2024 verhoogd voor inflatie). Het heffingvrije vermogen van de 30%-regeling bedraagt ​​64.800 euro (30 procent van 216.000 euro).

READ  Maak kennis met de Nederlandse prinses die haar jaarlijkse toelage van $ 1,6 miljoen afwees

Overgangsperiode

Voor expats voor wie in het laatste loonbelastingtijdvak van 2022 (december 2022) de 30%-regeling wordt toegepast, wordt een overgangsperiode voorgesteld waarbij het plafond van het salaris pas per 1 januari 2026 geldt. Voor nieuwe expats vanaf 2023 , is vooraf al duidelijk dat het salaris per 1 januari 2024 wordt geplafonneerd, waardoor overgangsrecht niet nodig wordt geacht.

Conclusie

Expats mogen verwachten dat vanaf 2023 de onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar 0,21 euro per kilometer. Verder gaat de onbelaste thuiswerktoeslag (voor expats die deels vanuit huis werken) omhoog naar 2,13 euro per dag.

Expats die nu in aanmerking komen voor de 30%-regeling en meer dan 216.000 euro per jaar verdienen (inclusief variabele salariscomponenten, zoals bonussen), kunnen per 1 januari 2026 een kleiner belastingvoordeel krijgen op grond van de 30%-regeling heffingsvrij vermogen. Personen die overwegen om in 2023 in Nederland te gaan werken, en tevens voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling, kunnen per 1 januari 2024 een plafond op hun jaarsalaris verwachten.

De op Prinsjesdag aangekondigde plannen moeten echter nog door de Tweede en Eerste Kamer. Tweede en Eerste Kamer) en wordt pas officieel als een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) en na publicatie in de Staatsblad of de Staatscourant. Een officiële aankondiging volgt eind dit jaar.

Heeft u nog vragen over de gevolgen van de begroting 2023 voor u? Aarzel dan niet om contact op te nemen BDO! Hun professionele team staat klaar om al uw vragen over het budget en uw financiën te beantwoorden.

Door op inschrijven te klikken, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina.

READ  Dutch Sauce Startup Value ontvangt € 9,66 miljoen van Blue Octopus Ventures, Newon & anderen