Er is een grootschalig pilotproject gestart om de reductie van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) bij melkkoeien te onderzoeken, waarbij het Nederlandse zuivelbedrijf FrieslandCampina en het wereldwijde, op wetenschap gebaseerde bedrijf Koninklijke DSM (DSM) zijn betrokken.

Het proefproject omvat DSM’s voeradditief, Bovaer, dat naar verluidt de methaanemissies van koeien met ongeveer 30% zou verminderen.

Effectiviteit van voeradditieven
Bovaer is een voeradditief voor koeien en andere herkauwers, dat meer dan 10 jaar door DSM is ontwikkeld. Het bedrijf stelt dat slechts een kwart van een theelepel van het product dat dagelijks aan het voer van elke koe wordt toegevoegd, een consistente reductie van de methaanemissies van gemiddeld 30% mogelijk maakt. Sinds eind vorig jaar is Bovaer goedgekeurd voor gebruik in Brazilië en Chili en in februari 2022 ook EU-goedkeuring.

Na goedkeuring door de EU hebben de bedrijven geen tijd verloren om dit BKG-gerelateerde project te lanceren, waarbij de Nederlandse voerleverancier Agrifirm het voeradditief aan deelnemende boeren levert.

In de tweede helft van 2022 nemen zo’n 200 FrieslandCampina-melkveebedrijven in Nederland deel aan de pilot. Bij positieve resultaten wordt vanaf 2023 het gebruik van Bovaer verder opgeschaald.

Door dit soort innovaties kunnen Nederlandse melkveehouders voortbouwen op de duurzaamheidsverbeteringen van de afgelopen jaren en bijdragen aan een duurzaam voedselproductiesysteem, aldus een woordvoerder van FrieslandCampina.

30% minder uitstoot
Samen met haar leden-melkveehouders streeft FrieslandCampina naar een reductie van 33% BKG uitstoot op zijn boerderijen tegen 2030.

De pilotsamenwerking tussen de Nederlandse bedrijven FrieslandCampina, DSM en Agrifirm is een belangrijke stap voorwaarts in het verduurzamen van de zuivelsector, aldus de woordvoerder.

READ  Dutch Bros Inc (BROS) overtrof de winstverwachtingen met sterke prestaties in het eerste kwartaal van 2024