mei 24, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlanders maken van WFH een wettelijk recht; een blik op wetten in andere landen

Terwijl Ierland een soortgelijk wetsvoorstel in de pijplijn heeft, hebben landen als Slowakije, Colombia en Chili wetten aangenomen over mogelijkheden voor werken op afstand, met enkele variaties.

Het nieuwe wetsvoorstel is een wijziging van de Wet Flexibel Werken van 2015 die werknemers in staat stelt om wijzigingen in werktijden, rooster en zelfs werkplek aan te vragen. Foto: iStock

Nederland staat op het punt om thuiswerken wettelijk recht te maken voor werknemers. Afgelopen week heeft de Tweede Kamer hierover wetgeving aangenomen. Het Europese land moet nu wachten op goedkeuring van de senaat.

Momenteel kunnen werkgevers in Nederland elk verzoek van werknemers over thuiswerken weigeren zonder opgaaf van reden. Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers al dergelijke verzoeken in overweging nemen en voldoende redenen geven om ze te weigeren.

“Het stelt hen (werknemers) in staat om een ​​betere balans tussen werk en privé te vinden en de tijd die ze kwijt zijn aan woon-werkverkeer te verminderen”, zegt Senna Maatoug van de GroenLinks-partij. Wall Street Journal. Maatoug was een van de co-auteurs van het wetsvoorstel.

Lees ook: Waarom techneuten nog steeds de tijd nemen om vanuit huis uit te zoomen

Het nieuwe wetsvoorstel is een wijziging van de Wet Flexibel Werken van 2015 die werknemers in staat stelt om wijzigingen in werktijden, rooster en zelfs werkplek aan te vragen. Het land staat al goed aangeschreven voor zijn werknemersrechten.

Verschillende bedrijven, verschillende maatregelen

De nieuwe wetgeving komt op een moment dat bedrijven over de hele wereld moeite hebben om werknemers terug naar kantoor te krijgen. Terwijl sommige bedrijven meegaand zijn in het terughalen van hun werknemers, hebben anderen, zoals Salesforce, het werken op kantoor grotendeels afgeschaft.

Sommige anderen, zoals Tesla, hebben werknemers gedwongen terug te keren naar kantoor. Tesla-oprichter en CEO Elon Musk had werknemers gewaarschuwd dat ze ofwel naar de werkplek konden terugkeren of het bedrijf konden verlaten.

READ  Nederlandse benzineprijzen blijven stijgen tot 2 euro

Voor Nederlandse bedrijven zal de nieuwe wetgeving naar verwachting niet zo controversieel zijn. Met 14 procent van de beroepsbevolking die twee jaar voor de pandemie al op afstand werkt, is volgens Eurostat de acceptatie van werken op afstand veel hoger in de laaglanden.

Maar wet- en regelgeving hebben een inhaalslag moeten maken, aangezien werken op afstand sinds COVID in 2020 aanzienlijk is toegenomen.

Ierland publiceert wetsvoorstel

Net als in het geval van Nederland gaat ook Ierland de wetgeving in met betrekking tot WFH. De concept-wet voor het recht om op afstand te werken, 2021 is gepubliceerd en zodra deze is aangenomen, krijgt werknemers het wettelijk recht om te verzoeken om werken op afstand.

Het wetsvoorstel zal voor het eerst een wettelijk kader bieden waarrond het aanvragen, goedkeuren of weigeren van een verzoek om werken op afstand kan worden gebaseerd. Het zou verplichten dat alle werkplekken een schriftelijke verklaring moeten hebben waarin het beleid van het bedrijf voor werken op afstand wordt uiteengezet, waarin de manier wordt gespecificeerd waarop verzoeken voor werken op afstand worden beheerd en de voorwaarden die van toepassing zijn op werken op afstand in het algemeen binnen de organisatie.

Schriftelijke overeenkomst in Slowakije, Argentinië

Ook enkele andere landen hebben wetten aangenomen met betrekking tot werken op afstand. Angola en Argentinië hebben de zogenaamde telewerkwetgeving aangenomen, waarbij telewerken moet worden vastgelegd door middel van een schriftelijke overeenkomst voor elke werknemer. Ook hebben externe medewerkers dezelfde rechten gekregen als medewerkers op locatie en hebben ze het recht om na werktijd de verbinding te verbreken.

READ  Man City kan Nederlandse deal gebruiken om vlaag van nieuwe aankopen op gang te brengen

Ook in Slowakije is op 1 maart 2021 een nieuwe wetgeving over werken op afstand in werking getreden, waarbij de Slowaakse Arbeidswet wordt gewijzigd. Volgens de wetgeving moet WFH schriftelijk worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer in een arbeidsovereenkomst. Hoewel medewerkers op afstand dezelfde rechten krijgen als medewerkers op locatie, zegt de wetgeving ook dat ‘werknemers en werkgevers kunnen overeenkomen dat werknemers hun eigen werkuren bepalen voor meer flexibiliteit’. De werknemer kan dan wel het recht op bepaalde loonpremies verliezen.

Wetten voor werken op afstand in Chili, Colombia

De Chileense regering heeft in 2020 een wet op afstandswerken en telewerken aangenomen. De nieuwe wet maakt een onderscheid tussen werken op afstand (wanneer diensten worden geleverd vanuit huis of een andere locatie dan de vestiging, werkplek of vestiging van het bedrijf) en telewerken (wanneer diensten worden verleend door een medewerker op afstand met behulp van technologische hulpmiddelen). Volgens de wet is voor zowel werken op afstand als telewerken een schriftelijke overeenkomst voor werken op afstand vereist die binnen 15 dagen na ondertekening van de overeenkomst moet worden geregistreerd bij de Chileense afdeling voor werk.

De Colombiaanse regering heeft onlangs wet nr. 2121 en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften tot vaststelling van een regeling voor werken op afstand. Het nieuwe regime is van toepassing op alle werknemers en alle werkgevers (particuliere en publieke sector) in Colombia. Volgens deze wet zijn werkgevers verplicht om binnen vijf dagen te reageren op schriftelijke verzoeken om thuiswerk van werknemers. Werknemers mogen hun werkzaamheden in het buitenland verrichten met toestemming van hun werkgever.

READ  Nederlandse regering adviseert excuses aan te bieden voor bombardement Iraakse stad, 85 burgerdoden

Lees ook: Bereid je voor op de nieuwe norm – thuiswerken

Ook moeten de modaliteiten van werken op afstand worden overeengekomen door de werkgever en moeten de werknemer en werkgevers een intern beleid voor werken op afstand implementeren dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Verder stelt de wet dat werken op afstand moet gelden voor de gehele duur van de arbeidsovereenkomst.