juni 19, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Meer Nederlanders vinden de Bijbel relevant, maar de helft van de christenen leest hem zelden of nooit, Evangelical Focus

De Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (Nederlands Bijbelgenootschap, NBG) heeft onlangs samen met Blauw Research een onderzoek gepubliceerd naar de Bijbel en de relevantie ervan onder Nederlanders.

Uit het onderzoek, dat voor het eerst ook in Vlaanderen werd uitgevoerd, blijkt dat 41% van de Nederlandse volwassenen beschouwt zichzelf als christen, een daling van 2% vergeleken met dezelfde studie in 2017.

Echter, de De waargenomen relevantie van de Bijbel is iets toegenomen”, zeggen de auteurs van de studie, met bijna een derde van alle respondentenzowel christelijke als niet-christelijke, waarin staat dat: de Bijbel is een relevant boek voor henna een aanzienlijke daling tussen 1996 en 2017.

Onder de christenen respondenten die de Bijbel relevant vinden (74%), 33% leest het dagelijks of minstens één keer per week, 10% Lees het elke maanden meer dan 50% minstens één keer per jaar, “wat betekent dat bijna de helft van de Nederlandse christenen opent zelden of nooit de Bijbel”.

De meeste van degenen die het regelmatig lezen (75%) nog steeds de voorkeur aan om het te doen papiermaar de gebruik van een digitale editie van de Bijbel “is sterk gestegen”van minder dan 10% in 2017 tot 25% vandaag.

Among Dutch Christians, 12% say they read the Bible more during the pandemic but 8% less. / Graph: bijbelgenootschap.nl

 

Het onderzoek wijst uit dat “de De pandemie heeft voor de meeste mensen niet geleid tot een verandering in leesgedrag (80%)”. Het aandeel mensen dat intensiever is gaan lezen is echter hoger dan degenen die het minder intensief doen (12% versus 8%) en een derde van de jongeren tussen 18 en 29 leest vaker de Bijbel dan voor de pandemie.

Volgens de studie is de belangrijkste motivatie om de Bijbel te lezen is dat “het hoop geeft” (35%), op de voet gevolgd door “het leert me levenslessen” (31%) en “helpt me op God te vertrouwen” (30%).

Andere drijfveren zijn dat het hen moed geeft om door te gaan (29%), het hen troost (29%) en het hen in contact brengt met God (28%).

Op de vraag waarom en met wie ze de Bijbel openen, antwoordt de overgrote meerderheid van de mensen (71%) zegt dat ze het lezen voor hun eigen geloofsopbouw. Kerkelijke activiteiten of professioneel bijbelgebruik vertegenwoordigen een kwart van de reacties. Andere redenen om te lezen zijn iets willen opzoeken (30%) en dat bijbellezen onderdeel was van een kerkelijke activiteit (23%).

Er is ook geweest een afname van het aantal mensen dat de Bijbel in groepen leestvanwege alle maanden dat kerken gesloten waren tijdens de pandemie, en door degenen die de Bijbel lazen thuis bij hun ouders of kinderen.

De ondervraagden die regelmatig de Bijbel lezen, erkennen dat ze lezen minder dan ze zouden willen, vooral door tijdgebrek (26%), maar ook doortegenstrijdige boodschap en moeite met het begrijpen van de tekst” (24%, 20%); “de ingewikkelde taal” (18%) en dat “het bepaalt wat ik wel en niet kan” (12%).

Meer Nederlanders vinden de Bijbel relevant, maar de helft van de christenen leest hem zelden of nooit

Those who do not use digital means to read the Bible (apps, internet, etc) are 52% now, compared to 69% in 2017. / Graph: bijbelgenootschap.nl

 

In de tussentijd, niet-bijbellezers zeggen dat er geen reden is om het te lezen (38%); ze “weet niet wat ze ermee aan moeten (16%); het “heeft geen waarde voor hun dagelijks leven” (16%); “het is niet langer relevant vandaag” (16%); en “het interesseert ze te weinig” (15%).

De studie onderstreept dat “degenen die de Bijbel lezen over het algemeen de impact ervan ervaren”. 4 van de 5 lezers vinden de hoop die ze zoeken in de Bijbel en voel je verbonden met God.

Verder is het “beïnvloedt de manier waarop u met anderen omgaaten hun beslissingen van “duurzame keuzes maken, zorg dragen voor de creatie en zich inzetten voor goede doelen”.

Vanuit deze overtuiging blijven wij als Nederlands Bijbelgenootschap zoeken naar mogelijkheden om de hoopvolle boodschap van de Bijbel in deze tijd dicht bij de mensen te brengen. Dit onderzoek versterkt ons in de urgentie van ons werk en geeft inzicht in de behoeften en mogelijke middelen en manieren om onze missie uit te voeren”, besluit directeur van de NBG, Rieuwerd Buitenwerf.

Bekijk de volledige studie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) hier (in het Nederlands).

Gepubliceerd in: Evangelische Focus – leven & techniek
– Meer Nederlanders vinden de Bijbel relevant, maar de helft van de christenen leest hem zelden of nooit

READ  Issei Sagawa, vrijgelaten na moord, verkrachting en eten van Nederlandse vrouw in 1981, sterft op 73-jarige leeftijd