mei 24, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Het Heiploeg-arrest; de Nederlandse pre-pack praktijk goedgekeurd door het Europese Hof van Justitie?

Op 28 april 2022 publiceerde het Europese Hof van Justitie (“HvJ”) de langverwachte uitspraak van Heiploeg. In deze uitspraak oordeelde het HvJ dat een pre-pack mogelijk is zonder overgang van onderneming, ook als daardoor de onderneming en de werkgelegenheid behouden blijven.

Op 28 april 2022 heeft het Europese Hof van Justitie (“HvJ”) publiceerde de langverwachte uitspraak van Heiploeg. In deze uitspraak oordeelde het HvJ dat een pre-pack mogelijk is zonder overgang van onderneming, ook als daardoor de onderneming en werkgelegenheid behouden blijven.

Meer specifiek besliste het Hof van Justitie dat de pre-pack procedure1, samen met de faillissementsprocedure, kan worden geacht te zijn ingesteld met het oog op de vereffening van het vermogen van de overdrager. Verder merkte het HvJ op dat de voorverpakkingsprocedure in de Heiploeg-zaak kan worden beschouwd als te zijn uitgevoerd onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie2. Hierdoor is de werknemersbescherming bij overgang van onderneming niet van toepassing op de pre-pack in de zaak Heiploeg3.

Over de vraag of een pre-pack procedure is uitgezonderd van de werknemersbescherming in de Richtlijn Verworven Rechten 2001/23 oordeelde het HvJ al in het Smallsteps / Estro-arrest4. In dat geval was het antwoord op deze vraag ontkennend. De rechtbank oordeelde dat de pre-pack niet gericht was op de vereffening van het vermogen van de overdrager, maar dat het hoofddoel was om de vennootschap feitelijk in stand te houden. Relevante aspecten in die situatie waren dat de onderneming werd voortgezet door een gelieerde onderneming en onder leiding van een deel van de voormalige (directie)directie. Verder is de pre-pack procedure grotendeels voorbereid door de directie en heeft er geen serieuze marktinschatting plaatsgevonden.

READ  Nederlandse moeder krijgt 3 jaar in VS voor steun aan Somalische militanten

Het verschil in uitkomst van beide procedures kan worden verklaard door het feit dat de Hoge Raad in de onderhavige zaak in zijn prejudiciële vragen aan het HvJ in deze zaak de volgende algemene aspecten van de Nederlandse pre-pack procedure heeft benadrukt: (i ) het faillissement van de overdrager onvermijdelijk was, (ii) het doel van de Nederlandse pre-pack procedure is om een ​​zo groot mogelijke vergoeding van alle schuldeisers te verzekeren en de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en (iii) het doel van de pre-pack procedure is om de activa te liquideren om de kansen te vergroten om aan de vorderingen van de meeste schuldeisers te voldoen.

Concluderend geeft het HvJ duidelijkheid over wanneer kan worden afgeweken van de werknemersbescherming van de Richtlijn Verworven Rechten en maakt het een einde aan een langdurige juridische discussie. Het Heiploeg-arrest kan worden gezien als een overwinning voor de Nederlandse pre-packpraktijk, hoewel het ook aantoont dat de pre-pack gericht moet zijn op liquidatie. dit betekent dat in uitzonderlijke omstandigheden de TUPE-wetgeving toch van toepassing kan zijn. Daarnaast zou deze uitspraak voor de Nederlandse regering aanleiding kunnen zijn om de discussie over het wetsvoorstel overgang onderneming in vereffening (opnieuw) te starten. Het juridische debat gaat verder…