mei 24, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dutch Star Companies TWO BV, – Dutch Star Companies TWO: Geen afwijkende aandeelhouders. 100% van het toegezegde kapitaal beschikbaar voor bedrijfscombinatie met Cabka.

PERSBERICHT

Amsterdam, 23 februari 2022

Dutch Star Companies TWEE: Geen afwijkende aandeelhouders.

100% van het toegezegde kapitaal beschikbaar voor bedrijfscombinatie met Cabka.

Onder verwijzing naar haar persberichten van 23 december 2021 en 10 januari 2022, waarin respectievelijk de overeenkomst werd aangekondigd van Dutch Star Companies TWO BV (“de Vennootschap” of “DSCT”), een vennootschap voor speciale doeleinden, genoteerd aan Euronext Amsterdam (symbool: DSC2 ) met Cabka Group GmbH (samen met haar dochterondernemingen, “Cabka”), een toonaangevend geïntegreerd circulair productiebedrijf, bij het vormen van een bedrijfscombinatie; en publicatie van de Aandeelhouderscirculaire en de BAV-agenda; het bedrijf kondigt nu aan dat tot op heden geen van de aandeelhouders zich heeft afgemeld, wat inhoudt dat al het kapitaal zal worden geïnvesteerd in de bedrijfscombinatie met Cabka.

Dutch Star Companies merkt op: “We zijn erg blij met de massale steun die we van onze aandeelhouders hebben gekregen, omdat het hun inzet toont bij het realiseren van de bedrijfscombinatie van Cabka en Dutch Star Companies TWO; een echte win-win voor zowel bedrijven als haar aandeelhouders. combinatie ligt volledig op schema om op 1 maart 2022 in te gaan.”

PROSPECTUS AND SHAASHOUDER CIRCULAR

Meer informatie over DSCT en de IPO is te vinden in het Prospectus van 16 november 2020 dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Meer informatie over de voorgestelde bedrijfscombinatie met Cabka is te vinden in de Aandeelhouderscirculaire van 10 januari 2022. Alle informatie is beschikbaar via de website van de Vennootschap: www.dutchstarcompanies.com.

PRESS- EN BELEGGERSINFORMATIE

David Brilleslijper, Uitgebreide Strategieën, +31 (0) 6 10942514, [email protected]

Beleggersinformatie Dutch Star Companies TWO: David van Ass en Derk Hoek: +31 (0) 20 – 4161303

RATIONALE VOOR ZAKELIJKE COMBINATIE

Cabka en DSCT zijn van mening dat de bedrijfscombinatie extra kapitaal zal verschaffen om de groei van Cabka te ondersteunen en te versnellen, met name voor de financiering van investeringen en verkoop- en marketinguitbreiding in Europa en de VS, evenals om onderzoek en ontwikkeling, verdere verticale integratie en mogelijke selectieve acquisities om ervoor te zorgen dat Cabka toonaangevend blijft in de circulaire productie van herbruikbare plastic pallets en grote containers. Bovendien zal een notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam het profiel van Cabka aanzienlijk verbeteren, een nieuwe aandeelhoudersbasis voor de lange termijn creëren, de middelen verschaffen om belangrijke werknemers verder te stimuleren en nieuw talent aan te trekken, en acquisitievaluta mogelijk maken. De transactie biedt Cabka onmiddellijk extra middelen om de huidige groeimogelijkheden te benutten en kan de strategie en het groeipad op de lange termijn voeden.

READ  Slavenhandel: geesten van die verkocht aan Portugezen, Nederlanders als slaven in de 18e eeuw die de Yoruba-bevolking kwetsen

1

EENBOUT CABKA

Cabka houdt zich bezig met het recyclen van kunststoffen van post-consumer en post-industrieel afval tot innovatieve herbruikbare pallets en grote containeroplossingen die de duurzaamheid van de logistieke keten verbeteren. Cabka is toonaangevend in de industrie in zijn geïntegreerde aanpak die de kringloop sluit van afval, recycling en productie. Gesteund door een eigen innovatiecentrum beschikt het over de zeldzame kennis, capaciteit en capaciteit van de sector om maximaal gebruik te maken van het terugbrengen van gerecyclede kunststoffen in de productiekringloop met een aantrekkelijk rendement.

Voor de langere termijn ziet Cabka twee mondiale krachten, rationalisatie van de logistieke keten en duurzaamheid, de markt voor industriële kunststofverpakkingen hervormen, waardoor de vraag om hout te vervangen door herbruikbare en recyclebare kunststoffen toeneemt. Cabka is volledig uitgerust om de volledige waardeketen van afval tot eindproduct te benutten.

Productportfolio toont een superieur kosten- en koolstofprofiel

Cabka onderscheidt zich door de gehele keten van recycling tot productie te kunnen integreren in een uniek proces, waardoor de kosten voor de klant en de CO2-voetafdruk aanzienlijk worden verlaagd met meer dan de helft. Cabka’s productportfolio vertoont daarom een ​​superieur kosten- en koolstofprofiel en omvat meer dan 150 soorten pallets, containers en ECO-producten die blue-chipklanten bedienen, voornamelijk in de belangrijkste Europese en Amerikaanse markten. Meer dan 85% van Cabka’s inkomsten zijn terugkerend van aard op basis van innovatieve maatwerkoplossingen die diep verankerd zijn in de logistieke kernketen van de klant.

Voldoende ruimte voor groei

Cabka’s positie is gebaseerd op een consistente focus op R&D om intellectueel eigendom te creëren en Cabka’s concurrentievoordeel te bieden door middel van intern ontwikkelde, gepatenteerde expertise. De sterke regionale focus biedt voldoende ruimte voor groei met zo’n 20% reservecapaciteit in de huidige faciliteiten.

READ  Sommige restaurants kwamen in opstand en gingen weer open voordat de Nederlandse regeringssluis kon worden losgemaakt

Financiële waarden die perspectief op toekomstige groei laten zien 1

De laatste schattingen – zoals bekendgemaakt in de beleggerspresentatie op de DSCT-website – zijn dat Cabka voor het hele jaar 2021 150 kiloton gerecycled plastic zal hebben verwerkt (overeenkomend met meer dan 4,5 miljoen EU-burgers aan plastic afval), en in totaal zo’n 10 miljoen plastic zal produceren. pallets en 200.000 grote containers die EUR 171 miljoen aan inkomsten vertegenwoordigen bij een Onderliggende IFRS-16 aangepaste EBITDA-marge van 18,2%.

Cabka toont een bedrijf met een hoog potentieel en hoge marges dat klaar is voor toekomstige groei. Het richt zich op vier operationele hefbomen om de marges en cashflow verder te verbeteren en ziet een aantrekkelijk M&A-landschap om de groei verder te stimuleren. Op middellange termijn streeft Cabka naar een hoge eencijferige groei, een IFRS Onderliggende EBITDA-marge van ten minste 20% en een dividenduitkeringsratio die gestaag oploopt tot 30-35%.

EENBOUT DUTCH STEER CBEDRIJVEN

De naam Dutch Star Companies verwijst naar de doelstelling om kapitaal aan te trekken en een aanzienlijk minderheidsbelang te verwerven in één enkele Nederlandse high-performing ‘star company’ met hoofdactiviteiten in Europa, bij voorkeur in Nederland. Dutch Star Companies is in 2017 opgericht door Gerbrand ter Brugge in opdracht van Oaklins, Niek Hoek en Stephan Nanninga.

DISCLAIMER

Deze aankondiging is geen prospectus of circulaire voor aandeelhouders. Elke aandeelhouder van DSCT dient investeringsbeslissingen met betrekking tot de voorgestelde Bedrijfscombinatie uitsluitend te nemen op basis van informatie die is opgenomen in de aandeelhouderscirculaire die algemeen beschikbaar is gesteld in Nederland in verband met de voorgestelde Bedrijfscombinatie. Exemplaren van de aandeelhouderscirculaire kunnen kosteloos worden verkregen via de website van DSCT.

READ  Ray Parlor Newcast ondersteunt 'People Prove Wrong' Trio + Dutch Intel

1 Op dit moment rapporteert Cabka onder German Gaap en zal vanaf 2022 rapporteren op basis van IFRS.

2

Dit persbericht kan verklaringen bevatten, waaronder de financiële en operationele doelstellingen van DSCT, Cabka en/of de Gecombineerde Vennootschap op middellange termijn die ” toekomstgerichte verklaringen ” zijn of kunnen worden geacht te zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen ”gelooft”, ”schattingen”,”plannen”, ”projecten”’, ”anticipeert” , ” verwacht’ ‘,’ ‘van plan is” ‘,’ ‘kan’ ‘,’ ‘zal’ ‘of’ ‘zou moeten’ ‘of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies van strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen en zullen vaak wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Alle toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van DSCT en Cabka met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico’s, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot de activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum waarop ze zijn gedaan.

Dit document bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 (1) van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik.

3