juli 14, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De nieuwe Nederlandse wet voorziet in negen weken ouderschapsuitkering

De nieuwe Nederlandse wet voorziet in negen weken ouderschapsuitkering

Op 12 oktober 2021 keurde de Eerste Kamer de Wet ouderschapsverlof goed. Wet betaald ouderschapsverlof“Wet” die op 2 augustus 2022 in werking treedt). Het doel van deze wet is om werkende ouders meer mogelijkheden te bieden om werk en alimentatie beter te scheiden. Hiermee wil de wet de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen en een betere balans tussen werk en privé creëren.

Momenteel heeft elke ouder in de eerste acht levensjaren van een kind al recht op 26 weken ouderschapsverlof. Na inwerkingtreding van de wet krijgen beide ouders gedurende het eerste jaar van het kind gedurende negen weken een deelsalaris. Ouders die gebruik willen maken van deze regeling kunnen bij het UWV een uitkering aanvragen van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).

Negen weken extra betaald zwangerschapsverlof volgens de wet is de bestaande 16 weken betaald zwangerschapsverlof en zes weken betaald zwangerschapsverlof voor de partner.

Ook ouders die voor 2 augustus 2022 een kind krijgen, kunnen gebruik maken van dit nieuwe betaald ouderschapsverlof. Toestand op 2 augustus 2022:

  1. Het kind is jonger dan één jaar;
  2. Beide ouders zijn werknemers; En
  3. Ouders hebben nog geen volledig recht op ouderschapsverlof (26 werkuren per week).

Het wetsvoorstel en de toelichting zijn in te zien Hier.

READ  Liverpool News Roundup: Reds geconfronteerd met concurrentie van Juventus voor Nederlandse middenvelder, Fowler noemt twee spelers die Salah kunnen vervangen, en meer