april 13, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De etnisch diverse Nederlanders zijn financieel vaak het meest kwetsbaar

Ethisch diverse Nederlanders, vooral niet-westerse allochtonen, zijn gemiddeld financieel kwetsbaarder dan Nederlanders zonder immigratieachtergrond. Dat meldt de Nederlandse Commissie voor Financiële Markten (AFM). Dit komt volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau en een zwakke positie op de arbeidsmarkt. De kans op schuldenproblematiek en achterstanden is dus groot.

Volgens de AFM is bijna een kwart van de Nederlandse bevolking ethisch anders en zal dat aandeel in 2050 naar verwachting toenemen tot 36 procent. De controller heeft het daarom over noodzakelijke bevolkingsverandering en wil bijdragen aan bewustwording en maatschappelijke dialoog. Dit probleem in de enquête.

Een ander belangrijk punt, met name voor de eerste generatie Nederlandse immigranten, is de vaak gebrekkige oudedagsvoorziening als gevolg van het AOW-tekort. De overgrote meerderheid van de eerste generatie immigranten kwam later naar Nederland en ontving daardoor geen volledig AOW. Verder maken zij beperkt gebruik van de Tegemoetkoming Tegemoetkoming Ouderen (AIO), wat neerkomt op een minimum van hun maatschappelijk inkomen.

Daarnaast gebruiken verschillende Nederlanders met een niet-westerse achtergrond bankrekeningen en investeren ze minder. De taalbarrière is een belangrijke barrière voor toegang tot financiële diensten. Ook is het Nederlandse financiële stelsel vaak gecompliceerd door het ontbreken van eenvoudige informatie over financiële producten of moeilijk vindbaar, aldus de AFM.

Daarom vindt de toezichthouder dat er meer aandacht moet komen voor de financiële impact van de Nederlanders, met name die van niet-westerse achtergrond. Tijdens het consolidatieproces mag meer nadruk worden gelegd op financieel zelfvertrouwen. De AFM stelt verder dat beleidsmakers en toezichthouders rekening moeten houden met eventuele nadelige effecten van wet- en regelgeving op deze groep en dat financiële instellingen moeten overwegen de taalbarrière te verkleinen.

READ  Apple geeft terrein op in App Store-gevecht met Nederlandse toezichthouders en Tinder