juni 19, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Aegon: Fusie van Nederlandse bedrijven levert aanzienlijke waarde op (NYSE:AEG)

Poulsen

Aegon (NYSE:AEG) heeft onlangs een deal aangekondigd om haar Nederlandse activiteiten te combineren met een naaste concurrent, en heeft zo’n € 5 miljard in contanten en aandelen ontvangen. Dit vertegenwoordigt zo’n 50% van de huidige marktwaarde en lijkt veel te zijn waarde ontgrendelen.

Net zo Ik heb geanalyseerd in eerdere artikelen, zit Aegon al enkele jaren in de herstructureringsmodus, wat heeft geleid tot een verbeterd operationeel en financieel profiel. Desondanks was de waardering nog steeds vrij laag en had het goede vooruitzichten op een groeiend dividend, iets dat de afgelopen maanden werd gerealiseerd.

Meer recent kondigde het bedrijf de combinatie van zijn Nederlandse activiteiten met zijn binnenlandse concurrent aan ASR Nederland (OTC:ASRRF), een stap die het verwacht aanzienlijke synergieën te creëren en op lange termijn waarde voor aandeelhouders te ontgrendelen.

Achtergrond

Aegon is een in Nederland gevestigde levensverzekeringsmaatschappij die actief is in verschillende geografische gebieden. De huidige marktwaarde is ongeveer $ 9,8 miljard en de aandelen worden verhandeld op de New York Stock Exchange.

Aegon heeft een goede zakelijke diversificatie en biedt haar klanten een volledig assortiment levensverzekeringen en andere financiële diensten. De twee grootste markten zijn Noord- en Zuid-Amerika (de VS plus Brazilië) en Nederland, die samen ongeveer 73% van de bedrijfsresultaten vertegenwoordigen in 2021, terwijl andere markten zoals Spanje, Portugal of China als internationaal worden gerapporteerd.

2021

Bedrijfsresultaat (Aegon)

Aegon heeft de afgelopen jaren een ingrijpende herstructurering van het bedrijfsprofiel doorgevoerd met als doel een sterkere balans en een meer terugkerend financieel profiel. Dit werd gestimuleerd door de jarenlange lage renteomgeving, zowel in de VS als in Europa, die verzekeringsmaatschappijen dwong hun bedrijfsmodel aan deze realiteit aan te passen.

Om de impact van de lage rente op de levensverzekeringsactiviteiten van het bedrijf te verzachten, drong Aegon aan op provisieproducten in plaats van traditionele verzekeringsproducten met gegarandeerde tarieven, wat leidde tot een minder kapitaalintensieve activiteit dan een paar jaar geleden.

READ  GP Zandvoort 'Grootste sportevenement in Nederlandse geschiedenis'

Bovendien deed het bedrijf verschillende desinvesteringen en concentreerde het zijn activiteiten in een kleiner aantal landen, waar het betere winstgevendheidsniveaus had. Hoewel deze strategie grotendeels is voltooid, heeft Aegon onlangs een fusie aangekondigd van zijn Nederlandse activiteiten met concurrent ASR, waardoor een toonaangevend bedrijf op de Nederlandse verzekeringsmarkt is ontstaan.

Nederlandse zaken

De activiteiten van Aegon in Nederland zijn gespreid over verschillende segmenten, hoewel levensverzekeringen de grootste zijn gemeten naar bedrijfsresultaat, zoals weergegeven in de volgende grafiek. Toch biedt Aegon ook hypotheken, bankdiensten, lijfrentes en pensioenoplossingen aan zo’n 2,7 miljoen klanten.

2021

Nederlands bedrijfsresultaat (Aegon)

Ongeveer een week geleden, Aegon aangekondigd dat het een akkoord heeft bereikt met ASR om zijn activiteiten op zijn thuismarkt te combineren, waarbij € 2,5 miljard in contanten en een strategisch belang van 29,99% in ASR worden ontvangen, ter waarde van € 2,4 miljard toen de deal werd aangekondigd. Deze deal zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond, na goedkeuring door aandeelhouders, regelgevende instanties en mededingingsautoriteiten.

Deze stap wordt gerechtvaardigd door de wens van Aegon om kapitaal vrij te maken uit volwassen markten en om zijn middelen in te zetten in markten waar het op de lange termijn betere groeivooruitzichten heeft.

Vanuit operationeel oogpunt lijkt deze deal logisch, aangezien het de positie van beide bedrijven in verschillende segmenten van de verzekerings- en bankmarkten zal vergroten, namelijk in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, schadeverzekeringen en hypotheken, wat zal leiden tot aanzienlijke inkomsten- en kostensynergieën.

De strategie van Aegon is om contante opbrengsten te gebruiken om schulden te verminderen en kapitaal terug te geven aan aandeelhouders, wat volgend jaar zal leiden tot een sterke dividendgroei. Het jaarlijkse dividend van Aegon bedroeg in 2022 inderdaad € 0,20 per aandeel, terwijl Aegon een DPS-doelstelling van € 0,30 in 2023 verwacht. Dit komt neer op een jaarlijkse dividendgroei van 50% en ligt boven wat de markt verwachtte vóór de aankondiging van de fusie. Merk op dat de huidige consensus slechts € 0,277 per aandeel verwacht in 2023, aangezien sommige analisten hun schattingen nog niet hebben bijgewerkt naar aanleiding van de herziene guidance van Aegon.

READ  Match meerdere huizen op elke eigenschap

2022

Dividend (2023) (Bloomberg)

Aegon had vóór deze deal ongeveer € 1,3 miljard aan contanten beschikbaar voor uitkeringen in contanten en verwacht ongeveer € 1,5 miljard aan aandeelhouders terug te geven na de verkoop van zijn Nederlandse activiteiten. Aangezien het € 700 miljoen zal gebruiken om de schuld af te bouwen en nog ongeveer € 300 miljoen te ontvangen heeft van lopende desinvesteringen (Roemenië en Polen), zal Aegon ongeveer €1,6 miljard pro forma beschikbaar hebben op holdingniveau, wat boven zijn eigen doel ligt van tussen de € 0,5-1,15 miljard. Dit betekent dat Aegon voldoende ruimte heeft om zijn dividend te verhogen (wat zal leiden tot een uitstroom van ongeveer €600 miljoen), mogelijk een inkoop van eigen aandelen van ongeveer €900 miljoen (9% van de huidige marktwaarde) te doen en voor groei in zijn Transamerica-eenheid.

2022

Cash bij holding (Aegon)

Deze transactie zal naar verwachting ook bijdragen aan de vrije kasstroom van het holdingniveau, aangezien het verlies van geldovermakingen van Aegon Nederland zal worden gecompenseerd door ASR’s toekomstige dividenden, lagere rentelasten en synergieën die uit de bedrijfscombinatie kunnen worden gehaald. Aegon verwacht dat het dividend de komende jaren goed gedekt zal worden door de vrije kasstroom, wat betekent dat de houdbaarheid van het dividend van Aegon met deze deal toeneemt, aangezien de liquide middelen op holdingniveau naar verwachting zullen toenemen en er na de balans minder behoefte zal zijn aan het inhouden van contanten maatregelen om schulden af ​​te bouwen.

Aegon zal naar verwachting zijn financiële doelstellingen en groeimogelijkheden in 2023 actualiseren op een dag van de kapitaalmarkten, aangezien het bedrijfsprofiel van het bedrijf veel meer gericht zal zijn op de Amerikaanse markt en waarschijnlijk een deel van de opbrengst zal gebruiken om een ​​aanvullende acquisitie te doen in deze markt.

READ  Chevrons' Dutch Delight - NewsDay Zimbabwe

Wat betreft het dividend, aangezien het bedrijf zich nu heeft verplicht om in 2023 ten minste € 0,30 per aandeel uit te keren, terwijl voorheen de verwachting was van € 0,25 per aandeel, betekent dit dat Aegon momenteel handelt tegen een termijnkoers van dividendrendement van ongeveer 6,4%.

Dit is een zeer aantrekkelijk dividendrendement en biedt goede vooruitzichten voor dividendgroei, aangezien de financiële positie van het bedrijf sterker zal zijn na de fusie van zijn Nederlandse activiteiten, waardoor het zijn aandeelhouders op middellange tot lange termijn een groeiend en duurzaam dividend kan bieden.

Conclusie

De investeringscase van Aegon was sterk gericht op het dividend, aangezien het geen groeibedrijf is, wat de goedkope waardering rechtvaardigt. De recente deal om het Nederlandse bedrijf te fuseren met ASR Nederland is een grote stap om waarde te ontsluiten, aangezien de bruto-opbrengst bijna 50% van de marktwaarde bedraagt, terwijl deze operatie een kleiner gewicht had op het bedrijfsresultaat.

Het financiële profiel zal na deze deal verbeteren, wat zou moeten leiden tot buitengewone kapitaalopbrengsten en een duurzamer dividend op de lange termijn. Het dividendrendement zal naar verwachting de komende twaalf maanden boven de 6% uitkomen, wat zeer aantrekkelijk is voor inkomensbeleggers.