maart 2, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

-9,3% pootuien, +7,7% consumptieaardappelen

In 2022 was er in Nederland 536.000 hectare landbouwgrond. Dat is 105.000 hectare (+2%) meer dan een jaar eerder. Het gerstareaal nam het meest toe, maar er werden minder pootuien en zetmeelaardappelen geteeld. Het areaal akkerbouwgewassen is sinds 2000 met ruim 15% gedaald. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de Landbouwtelling 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Minder zaaiuien
In 2022 werden op 273.000 hectare zaaiuien geteeld; 28.000 minder (-9,3%) dan in 2021. Daarna nam het areaal van deze uien met 11,3% toe. Op de langere termijn is het areaal zaaiuien echter gegroeid. Ten opzichte van 2000 is de oppervlakte bijna verdubbeld.

Stijgend areaal consumptieaardappelen
In 2022 groeide het areaal Nederlandse consumptieaardappelen met 55.000 hectare (+7,7%) tot 769.000 hectare. In de twee voorgaande jaren is dat gebied gedaald. Het areaal pootgoed (-1%) en zetmeelaardappelen (-4%) is vorig jaar licht gedaald. Vorig jaar werd op bijna de helft (47%) van het totale aardappelareaal consumptieaardappelen geteeld. Poot- en zetmeelaardappelen hadden beide een aandeel van 26,5%.

Areaal zomertarwe stijgt met iets meer dan 27%
In 2022 besloeg het tarweareaal bijna 125.000 hectare, ongeveer 54.000 hectare (+4,5%) meer dan het jaar ervoor. Het areaal zomertarwe steeg vorig jaar met 27,3%. Dit jaar wordt er 16.000 hectare zomertarwe verbouwd. Bijna 13% van het tarweareaal bestaat nu uit zomertarwe.

Het areaal zomertarwe in Nederland is nooit van jaar tot jaar hetzelfde. Het aandeel was het hoogst in 2011 toen het op ongeveer een kwart van het tarweareaal werd verbouwd. Het areaal wintertarwe in 2022 groeide met bijna 2.000 hectare (+1,9%) tot 109.000 hectare.

READ  De Franse en Nederlandse marines hebben met succes gezamenlijk toezicht gehouden op de marinesamenwerking

Ook meer zomergerst
Ook het areaal zomergerst groeide. In 2022 werd er op bijna 37.000 hectare gerst verbouwd, 69.000 hectare (+23%) meer dan in 2021. Vooral zomergerst steeg met bijna 30%. Dit jaar wordt er 264.000 hectare zomergerst geteeld.

Ook het areaal zomergerst fluctueert jaarlijks. In 2022 bestond 71% van het Nederlandse gerstareaal uit zomergerst. Het areaal wintergerst in 2022 is ten opzichte van een jaar eerder met bijna 8.000 m2 (+8,3%) toegenomen tot 106.000 hectare.

Bron: CBS