juni 20, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

2023: Nederlandse functionaris beveelt strengere straffen aan voor electorale overtreders

Nederlands consulaat-generaal in Lagos, Michaël Deelen, heeft gezegd dat economische ontwikkeling de beste manier is om ervoor te zorgen dat Nigeria een volledig democratisch systeem krijgt

De ambtenaar voegde eraan toe dat in zijn thuisland politici die mensenrechten, verkiezingsfraude en geweld schenden, op een sanctielijst worden geplaatst, waaronder mogelijk het blokkeren van hun rekeningen en het in beslag nemen van tegoeden.

De heer Deelan sprak donderdag in Lagos tijdens een interactieve sessie met de media, het maatschappelijk middenveld en belangrijke overheidsactoren om kwesties te bespreken die van invloed zijn op de verkiezingsprocessen in Nigeria.

Het evenement, georganiseerd door het Human and Environmental Development Agenda (HEDA) Resource Centre, werd ook bijgewoond door een delegatie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie zei dat het in het land is als een geavanceerd team van waarnemers voorafgaand aan de algemene verkiezingen in 2023.

Andere belanghebbenden die het forum bijwoonden, waren onder meer de uitvoerend directeur van Enough is Enough (EIE), een maatschappelijke organisatie, Yemi Adamolekun; Director of Programs bij het Women Advocates Research and Documentation Centre (WARDC), Mary George, en vertegenwoordigers van onder andere het Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP), PREMIUM TIMES, Daily Trust, International Press Centre (IPC), TheCable.

Ze beraadslaagden onder meer over kwesties als electorale integriteit, het kopen van stemmen, INEC-voorbereidingen en maatschappelijke ruimte.

Tijdens zijn toespraak op het forum zei de heer Deelan: “Volgend jaar zal de Europese Unie verkiezingswaarnemers naar Nigeria sturen om deel te nemen aan de EU-verkiezingswaarnemingsactiviteiten”, en beloofde hij dat er samenwerking zou zijn met belanghebbenden om enkele van de kwesties aan te pakken die tijdens de bijeenkomst.

Dwarsdoorsnede van stakeholders en de delegatie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de interactieve sessie georganiseerd door HEDA Resource Center
Dwarsdoorsnede van stakeholders en de delegatie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de interactieve sessie georganiseerd door HEDA Resource Center

Opgeworpen problemen

De belanghebbenden suggereerden de noodzaak van een hervorming van het Bimodal Voter Accreditation System (BVAS) en burgerschapsvorming, met name aan de basis.

Ze wezen er ook op hoe het gebrek aan uitvoering van de voorschriften van de kieswet de verkiezingsprocessen beïnvloedt.

De deelnemers riepen ook op tot genderintegratie in het verkiezingsproces, en de integratie van mensen met een handicap en jongeren die kwetsbaar zijn voor hun kiesrecht.

De belanghebbenden adviseerden ook de noodzaak om verkiezingsfinanciering in Nigeria te onderzoeken en hoe deze zich verhoudt tot stemhandel voorafgaand aan de verkiezingen van 2023.


Kogi AD

Uitdagingen

In zijn welkomstwoord merkte de uitvoerend secretaris van HEDA Resource Centre, Sulaimon Arigbabu, op dat als onderdeel van de kernmandaten voor het waarborgen van goed bestuur in Nigeria, HEDA consequent belanghebbenden heeft bijeengeroepen in de Anti-Corruption Situation Room (ACSR) om kwesties te bespreken die van invloed zijn Nigeria’s verkiezingsprocessen en hoe deze kwesties kunnen worden aangepakt.

De heer Arigbabu zei dat sommige van de kwesties en aanbevelingen die vóór de verkiezingen van 2019 naar voren zijn gebracht, bijvoorbeeld beleidsveranderingen hebben geïnformeerd, maar dat “veel van de uitdagingen die voor en na de verkiezingen van 2019 naar voren kwamen, nog steeds worden ervaren”.

LEES OOK: Shell spreekt zich uit over uitspraak Nederlandse rechtbank waarin Nigerdelta schadevergoeding wordt opgelegd


Hij voegde eraan toe dat “kwesties van stemmenhandel nog steeds worden ervaren als duidelijk uit recente verkiezingen, waaronder de gouvernementele verkiezingen in Ekiti en Osun, en het gebrek aan politieke wil om overtreders te vervolgen, gebrek aan verantwoording over campagnefinanciering en de zeurende kwestie van apathie bij kiezers. .. onder anderen vormen nog steeds een uitdaging voor de onschendbaarheid van verkiezingen in Nigeria”.

Dangote advertentiebanner 728x90_2 (1)

“Als verdere follow-up van deze kwesties hebben we op 24 november in Abuja een andere ACSR bijeengeroepen, met de nadruk op de algemene verkiezingen van 2023, in samenwerking met WARDC en de HRC en inderdaad met de steun van de MacArthur Foundation,” zei hij.

READ  Dutch schikt tien jaar oude sloopzaak over de verkoop van giftige tankers

HEDA’s inspanningen

Ook sprekend over de activiteiten van HEDA, merkte de heer Arigbabu op dat de organisatie een voortrekkersrol heeft gespeeld bij het voeren van campagnes voor electorale hervormingen, verkiezingswaarneming en -monitoring.

“We hebben met zowel statelijke als niet-statelijke actoren gewerkt aan dit onderwerp, waaronder de Transition Monitoring Group (TMG) en de National Human Rights Commission (NHRC). onder andere de Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission (ICPC) en Nigeria’s leidende anti-graftbureau, de EFCC,’ zei hij.

Hij herinnerde eraan dat HEDA in de aanloop naar de laatste algemene verkiezingen belanghebbenden bijeenriep in de 8th Anti-Corruption Situation Room (ACSR) om kwesties te bespreken die van invloed zijn op de verkiezingsprocessen in Nigeria en hoe deze kwesties voorafgaand aan de verkiezingen van 2019 kunnen worden aangepakt.

Hij merkte op dat sommige van de geobserveerde problemen zijn: de prevalentie van stemhandel, buitensporige campagne-uitgaven in strijd met de Kieswet; financiële stimulans voor decamping; enorme financiële inzet voor mediamanipulatie en propaganda voor valse projecties ten gunste van kandidaten; onder andere.

Hoewel sommige kwesties en aanbevelingen uit de sessies informatie verschaften over beleidswijzigingen die vóór de verkiezingen van 2019 waren aangepakt, merkte hij op dat de niet-geadresseerde kwesties verder informatie verschaften aan de aanbevelingen van de Situation Room na de verkiezingen, de 9e ACSR die in april 2019 werd gehouden als follow-up .

“Tussen 2019 en nu zijn sommige van deze aanbevelingen vertaald in beleid. Er is bijvoorbeeld een nieuwe verkiezingswet aangenomen en ook door de wet zijn BVAS en elektronische verzending van de stemmen en aanverwante inspanningen om manipulatie te beteugelen mogelijk gemaakt”, voegde hij eraan toe.

READ  EU-nieuws: 'Nederlands heel euroseptisch!' Nexit-oproepen exploderen omdat slechts 10 procent meer EU wil | Politiek | Nieuws


Steun de journalistiek van PREMIUM TIMES op het gebied van integriteit en geloofwaardigheid

Goede journalistiek kost veel geld. Maar alleen goede journalistiek kan zorgen voor de mogelijkheid van een goede samenleving, een verantwoordelijke democratie en een transparante overheid.

Voor blijvende gratis toegang tot de beste onderzoeksjournalistiek in het land vragen we u om te overwegen een bescheiden bijdrage te leveren aan dit nobele streven.

Door bij te dragen aan PREMIUM TIMES helpt u een relevante journalistiek in stand te houden en ervoor te zorgen dat deze gratis en voor iedereen beschikbaar blijft.

DoneerTEKST ADVERTENTIE: Bel Willie – +2348098788999
PT Mag-campagne AD