april 25, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Wetsvoorstel Coronapas voor Workplace Advance | Klein

De juridische rekening Over de tijdelijke verlenging van het gebruik van tijdelijke coronapassen Wetsvoorstel Voorlopige Wet breidt gebruik coronatickets uit) Werd ingediend in het Lagerhuis op de avond van 23 november. Op grond van dit voorstel is het voor werkgevers in sommige gevallen mogelijk om corona-goedkeuring te krijgen van werknemers, zelfstandigen en vrijwilligers. Met dit wetsvoorstel wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van de explosieve toename van het aantal besmettingen met het coronavirus die we de afgelopen weken hebben gezien.

Obstakels bij weigeren coronapas te tonen

In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel krijgen werkgevers de mogelijkheid om werknemers die niet meewerken aan de verplichting hun coronapasje te laten zien, toe te staan. In dergelijke gevallen dienen werkgever en werknemer te trachten tot een passende oplossing te komen.Bij het naleven van goede praktijken van werkgevers en werknemers.“Het kan gaan om het tijdelijk wisselen van baan of het tijdelijk verhuizen van de betreffende medewerker.

Als deze oplossingen echter niet werken, kan de werkgever de werknemer de toegang tot de werkplek ontzeggen. Daarbij is het de vraag of de werknemer het recht op loon behoudt. De overheid denkt hierbij dat als de werknemer redelijkerwijs afwezig is van het werk, deze niet financieel verantwoordelijk is voor de werkgever. Dit is het geval als volgens de overheid een werknemer die weigert een coronapas te tonen, de redelijke instructies van de werkgever weigert op te volgen of geen geldige reden heeft om het alternatieve voorstel van de werkgever af te wijzen. Een belangrijke factor bij het uitvoeren van deze beoordeling is de reële kans van de werknemer op het behalen van een Corona-pas, en gelet op de frequentie van de vereiste toets en de reële testkans van de werknemer kan de werknemer dit redelijkerwijs doen. U wordt gevraagd dit te doen.

READ  Hilton benoemt CEO van Nederlandse buy-out tot nieuwe algemeen directeur vis-, schaal- en schelpdieren

Ontslag is het laatste redmiddel

Maar de regering gaat nog een stap verder en stelt in het wetsvoorstel dat als er niet tot een voor zowel de werkgever als de werknemer bevredigende oplossing kan worden gekomen, de werkgever de arbeidsovereenkomst in laatste instantie kan beëindigen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel.