maart 4, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Rijksoverheid stimuleert cultuur & creatieve sector met € 251,6 miljoen fonds

Rijksoverheid gaat door met nieuwste steunpakket voor culturele & creatieve sector

De Nederlandse regering voelt de impact van de pandemie op meer dan geen enkele manier en is overgegaan tot een laatste poging om de culturele activiteiten van het land te ondersteunen, aangezien er 56,5 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld voor de sector die te maken heeft gehad met enkele van de duurste schades in deze ongekende tijden. Na nog maar kort geleden de hoop op betere dagen te hebben aangewakkerd, was de aankondiging dat de live-evenementen in Nederland weer konden worden hervat, van korte duur, zoals een avondklok van 22:00 uur, de beperking tot maximaal 1250 bezoekers met vaste zitplaatsen op overdekte locaties, evenals als tot een derde van de capaciteit voor alle buiteninrichtingen, blijft het toch een enorme klap voor alle betrokkenen binnen de culturele sector van het land.

Op zoek naar de strijd tegen elke uitdaging, de Fonds Podiumkunsten die van kracht is sinds het verschijnen van COVID-19, heeft de grens van € 251,6 miljoen bereikt wanneer rekening wordt gehouden met de meest recente steunpakketten, waarbij muziek, muziektheater, dans en festivals de belangrijkste categorieën zijn die profiteren van elke regeling. Met dit in het achterhoofd zal de zojuist ter beschikking gestelde financiering de periode van 1 februari tot en met 8 maart dekken, waarbij € 11 miljoen nog wordt betaald, aangezien de aanvragen voor de periode vanaf 28 maart November 2021 en t/m 31 januari 2022, gaat ook de komende week(en) open.

Rekening houdend met het totale bedrag dat sinds het begin van de pandemie ter beschikking is gesteld aan de sector, is het vermeldenswaard dat € 122,5 miljoen is opgenomen als steunpakket sinds het begin van de meest recente lockdown die in november plaatsvond en werd nog maar net iets versoepeld, met de eerder genoemde € 11 miljoen die nog in de vergelijking moest worden opgenomen. Een moedige inspanning van de Nederlandse regering, de constante verandering van regels, de steeds grotere behoefte aan vaccinatiecertificaten, bewijs van herstel van COVID-19 of testen hiertegen, en de eis om een ​​masker te dragen, hebben allemaal op de meest negatieve manier bijgedragen aan de sector, omdat evenementen niet kunnen worden gepland, of erger nog, doorgaan terwijl dergelijke maatregelen nog steeds van kracht zijn.

“De coronacrisis blijft de culturele en creatieve sector hard raken. Naast de ondersteuning voor gesubsidieerde instellingen is er dus ook extra ondersteuning voor zelfstandigen. Dat is hard nodig om hun kennis en kunde voor de sector te behouden. Bij de fondsen verlengen we verschillende subsidieregelingen voor makers. Ook is er ondersteuning voor freelancers, makers en technici in het deel van de podiumkunstensector dat niet door de overheid wordt gesubsidieerd via de compensatieregeling bij het Fonds Podiumkunsten.” – Gunay Uslu (staatssecretaris voor Cultuur & Media)

Een situatie die alle betrokken partijen in de meest lastige situatie heeft gebracht, de Nederlandse overheid heeft nu naar schatting € 1,8 miljard beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector, waarbij het bedrag ook rekening houdt met de generieke steunpakketten die zijn verdeeld sinds het begin van de pandemie. Ook in een tijd waarin Denemarken net het eerste Europese land is dat alle COVID-19-maatregelen met onmiddellijke ingang beëindigt, is de vraag gerezen of de overheidsfunctionarissen in Nederland op de meest efficiënte en effectieve manier hebben gehandeld, met de te zijner tijd vast te stellen globale hulp richting de sector.

READ  Huizenprijzen stijgen in juli met 14,5% terwijl de markt blijft afkoelen

Image Credit: Peter Dejong (AP Foto / foto alliantie)