april 25, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Rapport beschrijft wijzigingen in het Nederlandse overheidsbeleid inzake biomassa


De Nederlandse regering heeft eind april haar intentie kenbaar gemaakt om het gebruik van biomassa voor bepaalde hoogwaardige toepassingen, waaronder de productie van sommige biobrandstoffen en hogetemperatuurwarmte, te ondersteunen, maar de steun voor gebruik met een lagere waarde af te bouwen.

Het nieuwe beleid inzake biomassa wordt besproken in een rapport dat op 29 april is ingediend bij het Global Agricultural Information Network van de USDA Foreign Agricultural Service.

Volgens het rapport heeft minister van Klimaat en Energie Rob Jetten op 22 april een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin het Nederlandse regeringsbeleid voor de toepassing van biomassa uiteen wordt gezet. Hij geeft aan dat het kabinet inzet van biomassa voor hoogwaardige toepassingen, toepassingen die geen hernieuwbaar alternatief hebben en toepassingen waarbij koolstof wordt opgeslagen, zal steunen. Ondersteuning voor laagwaardige doeleinden, zoals de productie van bio-energie en lagetemperatuurwarmte, wordt afgebouwd. De brief volgt op een akkoord van de nieuw gevormde Nederlandse coalitieregering in december 2021, waarin de coalitie van politieke partijen het voornemen heeft uitgesproken om het gebruik van houtbiomassa voor energiedoeleinden geleidelijk af te schaffen en het gebruik van houtachtige biomassa geproduceerd in de EU alleen toe te staan ​​voor toezicht houden op de naleving van duurzaamheidscriteria.

Jetten benadrukt in zijn brief dat het kabinet verwacht dat biomassa een belangrijke rol gaat spelen bij het behalen van de doelstellingen van het land op het gebied van klimaat en circulaire economie. Hij zei dat het kabinet het gebruik van biomassa ondersteunt voor de productie van biobased chemicaliën, kunststoffen en materialen ter vervanging van fossiele grondstoffen. Het ondersteunt ook het gebruik van biomassa voor de productie van geavanceerde biobrandstoffen voor toepassingen in het zee-, luchtvaart- en zwaar wegtransport, samen met toepassingen voor het genereren van hoge temperatuurwarmte van meer dan 100 graden Celsius en voor de productie van materialen die koolstof opslaan, zoals bouwmaterialen .

READ  Nederlanders worden pessimistischer over de toekomst

De brief gaat ook in op Nederlandse duurzaamheidscriteria, waarbij wordt opgemerkt dat deze grotendeels gebaseerd zal zijn op de EU-richtlijn hernieuwbare energie. Ook zal het kabinet pleiten voor het opnemen van sociaal-economische criteria en de meldingsplicht voor de uitstoot van kooldioxide bij de productie en het transport van biomassa.

Daarnaast bevestigt Jetten dat het kabinet de inkoop van biomassa tot EU-bronnen niet zal beperken, aangezien het heeft geconcludeerd dat een dergelijk besluit alleen op EU-niveau kan worden genomen. Hij merkt ook op dat discriminerende inkoop niet in overeenstemming is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Een volledige kopie van het rapport kan worden gedownload van de USDA FAS GAIN website.