juni 20, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Onderzoekers starten intern toezichtsonderzoek Nederlandse pensioensector

Onderzoekers van het Instituut Bestuurskunde, dr. Natasha van der Swan, en dr. Philip Golka zijn op verzoek van de Monitoring Commissie Code Pensioenponson de toetsing van het Nederlandse pensioenfonds gestart. Focus op het evalueren van de rol van intern toezicht bij het waarborgen van goed bestuur in de Nederlandse pensioensector.

Er zijn drie aandachtsgebieden in het onderzoeksproject. Ten eerste onderzoekt het programma de rol van intern toezicht bij het beschermen van het vertrouwen van huidige, voormalige en gepensioneerde pensioendeelnemers en probeert het manieren te vinden om deze rol verder te versterken. Ten tweede wil het project de rol van intern toezicht beoordelen bij het waarborgen van diversiteit en inclusie in Nederlandse pensioenfondsen. Ten derde wordt de rol van intern toezicht bij het verbeteren van het lerend vermogen van Nederlandse pensioenfondsen onderzocht, terwijl hun respectievelijke goede praktijken worden geïdentificeerd. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het begrijpen hoe interne toezichthouders de benzioenfontsen-code gebruiken in hun activiteiten.

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, zullen onderzoekers kwantitatieve en standaardmethoden gebruiken. Eerst zal een enquête worden gehouden onder alle Nederlandse pensioenfondsen, evenals enkele diepte-interviews. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met pensioenexperts tijdens twee rondetafelgesprekken die de MCPF in september 2021 organiseert. In de tweede fase van het project zullen onderzoekers diepgaande casestudies uitvoeren van intern toezicht binnen specifieke pensioenfondsen. Deze bevindingen worden gekoppeld aan de resultaten van het Deafen-project, dat deel uitmaakt van het Leidse team dat onderzoek doet naar het beheer van pensioenfondsen in heel Europa.

Met ongeveer 7 1,7 biljoen pensioenvermogen is de Nederlandse pensioensector een van de meest ontwikkelde ter wereld, maar van groot belang voor de Nederlandse economie. Omdat de interne toezichtfunctie in het Nederlandse pensioenbeheer nog nieuw is, heeft het verkennen van hoe het in de praktijk werkt en het trekken van lessen voor de toekomst een maatschappelijke impact op de lange termijn. Aangezien Nederlandse pensioenfondsen een aanzienlijk aandeel hebben in de wereldeconomie, vormt pensioenfondsbeheer een belangrijke hefboom om te komen tot een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame economie.

READ  Dutch Cleantech Aeroborn wordt Associate Corporate Member van WCA

/ Openbare publicatie. Dit materiaal is afkomstig van het oorsprongssysteem en kan van een punttijds karakter zijn, bewerkt voor duidelijkheid, gang en lengte. Volledig bekijken Hier.