juli 14, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse doelstellingen voor groene waterstof om elektriciteitsprijzen vanaf 2024 te verhogen – ICIS-onderzoekers

Nederlandse doelstellingen voor groene waterstof om elektriciteitsprijzen vanaf 2024 te verhogen – ICIS-onderzoekers

Geschreven door Daisy de Celliers

Londen (ICIS) – Nederlandse ambities om groene waterstofinfrastructuur te bouwen kunnen vanaf 2024 voor positieve druk op de elektriciteitsprijzen zorgen
ICIS-analisten
Voorspelling.

Nederland wil in het klimaatakkoord groene waterstof produceren met een elektrolysecapaciteit van 3GW tot 4GW in 2030 en bouwt de nationale infrastructuur om waterstof te vervoeren.

Laatste
De aankondiging kwam op 22 juli
De Nederlandse overheid demonstreerde de Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)-subsidie ​​van 6 3,6 miljoen euro voor het Boschidan-project om de eerste groene waterstofproef op zee te bouwen.

Impact op de Nederlandse markt

Onder de basisvoorwaarden dat de Nederlandse groene waterstofelektrolysercapaciteit in 2030 4GW zal bereiken, kunnen de gemiddelde elektriciteitsprijzen tussen 2025 en 2030 4% hoger zijn dan een economische situatie waarin er geen subsidies zijn voor enige vorm van waterstofproductie.

ICIS-analisten verwachten voor 2024 geen significante prijsimpact op waterstof.

Analisten van ICIS verwachten dat de Nederlandse elektriciteitsprijzen in 2030 / 57 / MW zullen zijn ten opzichte van de baseline in een economisch scenario / 51 / MW.

Deze positieve impact is grotendeels te danken aan het feit dat de productie van groene waterstof via elektrolyse meer energie kost.

ICIS-analisten hebben het scenario ontworpen om rekening te houden met de uitbreiding van de productie van hernieuwbare energiebronnen, de stijgende vraag naar elektriciteit, de verminderde uitstoot van de industriële sector en de effecten op de koolstof- en elektriciteitsprijzen.

waterstof projecten

Het Poshhyden-project zal een mariene basis gebruiken om zeewater om te zetten in diabetisch water en vervolgens in waterstof via elektrolyse met behulp van elektriciteit die wordt opgewekt door zeewindturbines in de Nederlandse Noordzee. De verwachting is dat deze eind 2021 van start gaat.

READ  Norfolk Police Traffic Cone op het Nederlandse eiland Searmonik

Partners zijn onder meer olie- en gasexploratie- en productiebedrijf Neptune Energy, gasbedrijf Kasuni, maritiem servicebedrijf Dem en elektriciteitsbedrijf Enego.

En de Nederlandse overheid
Aangekondigd op 30 juni
Het zal Kasuni de opdracht geven om een ​​nationale infrastructuur voor waterstoftransport te bouwen.

Dit leidde tot de conclusie van de Highway 27-studie dat het bestaande aardgasnetwerk kan worden gebruikt en aangepast voor het transport van waterstof. Een Nederlands waterstofnetwerk om gebruikers, leveranciers, opslag en andere landen met elkaar te verbinden.

Het Landelijk Waterstofnet moet in 2027 klaar zijn en zal 85% gerecyclede aardgasleidingen bevatten, aangevuld met nieuwe leidingen.

Kasuni schat de investering voor het gehele project op b 1,5 miljard. Kasuni zal verantwoordelijk zijn voor het verbinden van deze leidingen met elkaar, opslaglocaties en andere landen.

De Nederlandse overheid begon met het ontwikkelen van een plan voor de ontwikkeling van groene waterstof en zou bespreken en beslissen over financiële steun voor de ontwikkeling van het netwerk.

Beva, ontwikkelaar van hernieuwbare energie, kondigde op 10 juni ook aan dat het zijn samenwerkingsovereenkomsten voor het waterstofproefproject Sinwetterstof had afgerond en zou beginnen met de productie om een ​​elektrolyseur te bouwen met behulp van de overtollige elektriciteit van het zonnepark van 50 megawatt.

Een ander consortium met Equinor, Kasuni, Croningen Seaboards, RWE en Shell lanceerde in februari 2020 het North 2-project.

Het project omvat windparken in de Noordzee en het opzetten van een elektrolysefabriek in de haven van Emshaven in 2027. Het houdt ook rekening met de ontwikkeling van scheepselektrolyzers.