juni 19, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlands bedrijf bereidt zich voor om ’s werelds eerste insectenkweekschool te openen

De Insecten Ingenieurs-geleid project heeft als doel te dienen als de belangrijkste kennishub en ontmoetingsplaats voor de insectenindustrie, en helpt de insecteneiwitmarkt te groeien, met als doel de transitie naar circulaire wereldwijde voedselproductie te versnellen.

Gelegen in de stad Amerika in Nederland, zullen binnenkort testfaciliteiten beschikbaar zijn voor elke stap van het kweekproces van zwarte soldatenvliegen (BSF). Dit begint bij de volwassen vliegen die eieren leggen, tot de verwerking van larven tot eiwit voor diervoeder. In verschillende klimaatgecontroleerde kamers die zijn uitgerust met hightech-systemen, kunnen klanten en partners van Insect School praktische ervaring opdoen met het industriële proces van het commercieel kweken van BSF-larven.

Insect School wil startups helpen de stap te maken naar een commerciële vliegboerderij voor zwarte soldaten op industriële schaal en een plek bieden waar ondernemers de technologische haalbaarheid van hun plannen kunnen analyseren.

“Hands-on ervaring in commerciële BSF-landbouw is essentieel om te beginnen. We geloven in de waarde van gedeelde intelligentie voor zowel klanten als merken, en stimuleren bedrijfsgroei door samenwerking en innovatie”, zegt Bob Holtermans, CEO en oprichter van Insect Engineers, in een persbericht. “Door kennis te delen en samen te werken, in plaats van alles voor onszelf te houden, kunnen we onze kennis uitbreiden en als industrie echt vooruit komen”.

Ondertussen zal de Insect School-website een online nieuwsbron en kennisbank zijn voor iedereen die meer wil weten over de insectenproteïne-industrie, en de zwarte soldaatvlieg in het bijzonder. Op deze manier wil Insect School de wereld laten zien wat de zwarte soldaatvlieg te bieden heeft in de beweging naar een circulaire economie en het achterlaten van een duurzame planeet voor onze toekomstige generaties. Bezoekers van de website kunnen eenvoudig antwoord op hun vragen vinden in de kennisbank. Op deze manier kan iedereen informatie verzamelen over hoe aan de slag te gaan met commerciële BSF-landbouw.

READ  Nederlandse perspectieven op werkzekerheid en technologische ontwikkelingen

R&D-partnerschappen

Door samen te werken met onderwijsinstellingen, zoals Wageningen University & Research en HAS Hogeschool, en verschillende zakelijke partners, wil Insect School haar faciliteiten beschikbaar stellen voor onderzoek. Bovendien kan door samenwerking met afvalbeheerbedrijven de zeer efficiënte afvalverwerking door BSF-larven worden beoordeeld en in de praktijk worden gebracht.

“Wij geloven dat als je serieuze veranderingen in de wereld wilt aanbrengen, je het niet alleen kunt doen”, aldus Holtermans. “Door zowel praktische als theoretische kennis te delen en als ontmoetingsplaats te dienen, willen we de insecteneiwitsector bij elkaar brengen, wat zal bijdragen aan de noodzakelijke revolutie naar duurzame diervoederproductie.”

Aquacultuur is een steeds belangrijkere bron van veilige, voedzame en duurzame zeevruchten voor mensen over de hele wereld. Wereldwijd moet de aquacultuurproductie tegen 2030 verdubbelen om gelijke tred te houden met de vraag. Deze toename van de vraag naar aquacultuurproducten, overwegingen op het gebied van voedselzekerheid en het scheppen van banen hebben geleid tot een grotere behoefte aan geschoolde werknemers.

Ontdek hoe u deel kunt uitmaken van deze snelgroeiende industrie.

Van 28 juni tot 3 juli is er een officiële openingsweek, waarin de school open is voor bezoekers en op donderdag 30 juni een interactieve expertsessie, waarin verschillende experts uit de insectensector presentaties houden. .