juni 19, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Maastricht Aachen Airport blijft open dankzij de Nederlandse provincie Limburg

Opluchting en vertrouwen in de toekomst heersen bij het management en de medewerkers van Maastricht Aachen Airport. Een meerderheid in Provinciale Staten van Limburg heeft vandaag besloten om de Limburgse luchthaven te redden.

Het Parlement stelt hieraan een aantal voorwaarden. Zo moet het college van burgemeester en wethouders werken aan een uitgewerkte businesscase met een milieubewuste samenwerkingspartner, een duurzaamheidsplan en hinderbeperkende maatregelen.

Jos Roeven, CEO Maastricht Aachen Airport: “We zijn opgelucht dat weer een meerderheid van het Limburgse parlement de waarde en kansen ziet van Maastricht Aachen Airport.

We zijn er zeker nog niet, maar dit is een goed begin voor onze verdere toekomst. Er is en wordt veel gezegd, geschreven en onderzocht over de luchtvaart in het algemeen en Maastricht Aachen Airport in het bijzonder. Ik ben zeker van een aantal dingen. Allereerst komen die elektrische vliegtuigen. En zeker, die kleinere vliegtuigen gaan sneller dan we denken dat ze van grote betekenis zijn voor regionale luchthavens en dus ook voor MAA.

Ook hebben we de afgelopen jaren laten zien dat winstgevende bedrijfsvoering realistisch is. Onze resultaten laten een stijgende lijn zien en dat zullen we blijven doen.

En met die resultaten kunnen we investeren in overlastvermindering en verduurzaming. Want ook zeker is dat de luchthaven in 2030 CO2-neutraal is.”

Met het besluit van vandaag kan de aanbesteding voor de baanrenovatie worden gegund en kunnen de voorbereidingen worden gestart.

READ  Finmin zal waarschijnlijk zijn verwachte maandsalaris van Rs 30 miljoen en het Nederlandse staatsburgerschap opgeven