juni 19, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Herziene Nederlandse Vreemdelingenwet en Basisregels

Op 1 januari 2022 heeft de Wet arbeid vreemdelingen Beetje bewerkt. Benieuwd wat er is veranderd ten opzichte van de oude wet? Deel mei Legt het uit in een korte samenvatting.

De belangrijkste wijziging is dat een tewerkstellingsvergunning voor nog eens drie jaar kan worden afgegeven in plaats van één. Het lijkt zo, maar de fundamentele toets tegen ‘prioriteit geven’ blijft ongewijzigd, wat in die zin een belemmering blijft voor onze wet- en regelgeving. In plaats van een algemene en zeer vage toets tegen voorrangsverlening, zou het beter zijn om buiten de EU (en de Europese economie en Zwitserland, dus met de aanwervingsregeling van ‘EU’, ‘EER’ en ‘Zwitserland’ over te stappen; let op: het VK na Brexit Geen onderdeel van!) Is mogelijk voor industrieën en/of sectoren (momenteel bijvoorbeeld sanitatie) die op enig moment te maken hebben met grote tekorten. Je kunt hier natuurlijk wat meer eisen aan stellen, maar je richt je in ieder geval op buitenlanders (EU, EER of Zwitserse buitenlanders – ook wel legale immigranten genoemd – want die groepen mogen zonder voorafgaande toestemming in Nederland werken) , zijn degenen die we echt nodig hebben. . Daarom is onze huidige wet, die algemeen en zeer vaag (en dus juridisch onzeker) is, niet voldoende voor een ’toets tegen voorrangsverlening’. Dit is een goede kans voor nieuwkomers Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Let op: Voor hooggekwalificeerde / belangrijke functies – EUR 3.549 met een totaal maandsalaris dat momenteel aanwezig is en een minimum van UR 4.840 voor 30-plussers – of bedrijven in de internationale gemeenschap, specialisten, trainers of leidinggevenden, hebben we al specifieke regelingen die goed werken : hoogopgeleide immigrantenprogramma, blauwe kaart regeling, En Intern overdrachtsplan. Wat betreft de ‘normale toets’ zijn salaris, functie en/of opleidingsstatus die van vreemdelingen die niet aan deze criteria voldoen. Wat echter anders is, is de vrijheid van dienstverlening. Kortom, als een derde land mag werken (en dus normaal verblijft) in EU-lidstaat A, mag het ook in die lidstaat tewerkgesteld worden. Tijdelijk Diensten – d.w.z. werken – in lidstaat B zonder de werkvergunning van die lidstaat B als aan bepaalde voorwaarden is voldaan en relevante kennisgevingen zijn gedaan. Salaris, rang en/of opleidingsstatus spelen in die categorie geen rol (hoewel de harde kern van de voorwaarden voor Nederlands werk zeker voldoet). Dit wordt ook wel het ‘van der Elst’- of ‘Essent’-scenario genoemd, waarover in dit verband belangrijke uitspraken van het Europese Hof zijn gedaan.

READ  Strijd gaat door om Nederlandse Holocaust-overlevenden buitengesloten van hun eigen huis

Wijziging Wet arbeid vreemdelingen Tegelijkertijd volledig Nieuwe Handhavingsbeschikking Nederlanders Vreemdelingen 2022 In werking getreden. Het is vaak gerelateerd aan een ‘decodering’, d.w.z. een wet, orde of verordening die opnieuw is geclassificeerd omdat deze vaak wordt gewijzigd en toegevoegd aan wat niet langer kan worden beheerd. Inhoudelijk lijkt er wat te veranderen; Alles staat op een iets andere plek en met een ander nummer. Dit is vooral vervelend voor de professionals die ermee werken, omdat we al onze sjablonen moeten repareren en leren hoe we het kunnen omleiden. Zo was het kennisprogramma vreemdelingen voorheen opgenomen in artikel 1d van het Handhavingsbesluit (voormalige) Handhaving Nederlanders vreemdelingen en nu opgenomen in artikel 2.1 van het Handhavingsbesluit Nederlanders vreemdelingen 2022. Het Wetshandhavingsbevel voor Nederlandse vreemdelingen (werkgelegenheid) dekt uitzonderingen op de routinematige verplichting van een werkvergunning en omvat: maatregelen voor vrijstelling van werkvergunningen, een programma voor hoogopgeleide immigranten, een blauwkaartprogramma, de uitvoering van een onderzoeksopdracht en een intern organisatieprogramma. .

We moeten er nog iets meer mee leren werken, dus we kunnen nog steeds niet alle verschillen vinden – inhoudelijk lijkt het minder te zijn. Op één ding kan ik echter al wijzen en dat is de (voormalige) Handhavingsverordening Nederlandse vreemdelingen, die op dit moment lid 1 van artikel 1k, vijfde lid, van de Wet arbeid vreemdelingen vereenvoudigt. Handhavingsbesluit 2022: Basisartikel over de regels van de internationale handel. Omdat die paragraaf aanzienlijk vereenvoudigd was, maar in de praktijk geen grote verandering Werknemersverzekeringsmaatschappij Gebruikt altijd de ruime interpretatie en toepassing van dat lid 1. Overigens is dit een interessant project, eenmaal in de praktijk goedgekeurd in het kader van ‘internationale handel’ – wat het ook werkelijk mag zijn – waarna je alleen maar tijdig een aankondiging aan onderdanen van derde landen die naar Nederland komen om aan dat project te werken publiceren, waarna ze binnen de grenzen van die procedure in Nederland mogen werken en toestemming krijgen voor een willekeurige periode (maximaal drie jaar in principe) . In dit kader kan een ingezetene van een derde land van de 180 dagen langer dan 90 dagen in Nederland verblijven, een verblijfsvergunning voor betaalde arbeid aanvragen. Indisch. Dit is een zeer praktische oplossing met minimale vereisten, vooral voor bedrijven die grote projecten uitvoeren met meerdere werknemers in Nederland waarvan de aankomst / vertrek niet van tevoren volledig bekend is (of bevestiging van welke derde onderdanen aan het project zullen werken als het niet duidelijk is op het moment van aanvragen). De werknemersverzekeringsmaatschappij doet een relatief strenge test op de goedkeuringsaanvraag – laat het daarom het beste aan een deskundige over – maar als het eenmaal is ontvangen, is de rest zeker taart.

READ  T20WC: Sri Lanka verslaat Team A, zegt Nederlandse aanvoerder Sealer

Handhavingsbesluit vreemdelingenwet 2022, waarin ook de bepalingen voor de uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen zijn opgenomen, die zijn ‘opnieuw gecodeerd’ en thans worden genoemd. Uitvoering van de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen 2022. Overwerk van studenten is bijvoorbeeld opgenomen onder §33 en is thans opgenomen in punt 8.3.c.7 van de Uitvoeringsregeling als bijlage bij de Wet arbeid vreemdelingen Nederland 2022. Wederom nieuwe flessen oude wijn, want op het eerste gezicht lijken de veranderingen qua inhoud minimaal. Hoewel ik in de bestaande jurisprudentie/rechtspraktijk hier en daar wat codering heb gezien, zijn er toch logische indelingen en afwijkende getallen. Maar tot nu toe hebben we geen schokkende ontdekkingen gedaan.