juni 20, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De staat Lagos werkt samen met een Nederlands bedrijf om elektriciteit op te wekken uit vast afval

De staat Lagos werkt samen met een Nederlands bedrijf om elektriciteit op te wekken uit vast afval

De staat Lagos heeft een overeenkomst getekend met een Nederlands bedrijf om vast afval dat in de stad wordt gegenereerd, om te zetten in bruikbare energie.

Gouverneur Babajide Sanwo-Olu heeft een overeenkomst getekend met een Nederlands bedrijf, Harvest Waste Consortium, om een ​​hoogefficiënte afvalenergiecentrale te bouwen op de Ebe-stortplaats. De fabriek zal geavanceerde technologie gebruiken om schone energie op te wekken uit vast stedelijk afval, bedrijfsafval en industrieel afval.

Volgens hem is het unieke afvalbeheersysteem bedoeld om ongeveer 40.000 huishoudens uit het nationale elektriciteitsnet te verwijderen en tegelijkertijd de energiezekerheid en diversificatie te verbeteren door 60 tot 75 MW basislastelektriciteit per jaar op te wekken.

De gouverneur zei dat de samenwerking met het in Nederland gevestigde Amsterdamse bedrijf tot stand kwam op initiatief van het Ministerie van Milieu en Watervoorraden, terwijl de overeenkomst werd ondertekend onder toezicht van het Lagos State Office of Public Private Partnership (PPP).

Sanwo-Olu zei dat de ontoereikendheid van de huidige afvalverwerkingspraktijken in de staat heeft geleid tot de branding van het partnerschap om innovatieve alternatieven te bedenken om de milieuvervuiling te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en de degradatie en vervuiling van waterbronnen die het leven bedreigen te voorkomen. Rang in de staat.

Naast de milieuvoordelen zei de gouverneur dat het project, dat een operationele levensduur van meer dan 25 jaar heeft, de economische activiteit rond de onderneming zal stimuleren, terwijl het grote investeringen zal aantrekken en banen voor de staat zal creëren.

Hij zei: “We zijn verheugd de bouw en inbedrijfstelling aan te kondigen van een afvalenergiecentrale met hoge capaciteit in Lagos. Deze ultramoderne faciliteit zal worden gebouwd met een capaciteit om 2.250 ton afval per dag te verwerken , wat een monumentale stap voorwaarts betekent in onze afvalbeheerstrategie.

READ  Police say three people have been arrested in connection with a horrific crash that killed 14 people

Lagos wil energie opwekken uit vast afval, nu Sanwo-Olu een overeenkomst tekent met het Nederlandse bedrijf Lagos State Govt.

Deze installatie zal niet alleen een duurzaam alternatief bieden voor de huidige praktijk van het dumpen van afval, maar zal ook meer dan 95 procent van ons afval van stortplaatsen afleiden.

Sanwo-Olu zei dat het initiatief de ecologische voetafdruk van de afvalverwerkingssystemen van Lagos aanzienlijk zou verkleinen, en voegde eraan toe dat de fabriek van plan is dagelijks ongeveer 550.000 ton CO2 en andere broeikasgassen uit de stortplaats af te vangen.

Mevrouw Leonie Vander Stijl, consul-generaal van het Nederlandse consulaat, zei dat de overeenkomst een kans bood voor internationale samenwerking om lokale kwesties aan te pakken, en merkte op dat Lagos onder de overeenkomst de eerste partner werd in het Nederlandse afvalbeheer.

De ambassadeur verzekerde dat de Nederlandse regering zich inzet voor het welslagen van het akkoord.