april 13, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse overheid, die haar klimaatdoelen heeft gemist, moet snel handelen

Den Haag, Nederland (AB) – Een onafhankelijk adviesorgaan zei donderdag dat de Nederlandse regering dringend aanvullende maatregelen moet nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen, en waarschuwt dat de door de regering gestelde klimaatdoelstellingen momenteel “uit het zicht” zijn.

Het kabinetsrapport over het klimaatbeleid is aangeboden aan de Algemene Vergadering van de VN in Glasgow. Het werd slechts enkele dagen voor het begin van de klimaattop vrijgegeven en wordt door veel wetenschappers en activisten gezien als de ultieme kans om toezeggingen te doen om de CO2-uitstoot te verminderen om de opwarming van de aarde te voorkomen. Beheersbare beperkingen.

De jaarvisie van de Raad van State op het Nederlandse klimaatbeleid was een duidelijke boodschap aan het demissionaire kabinet.

“De aard en omvang van de klimaatcrisis vereisen onmiddellijke actie”, zei het. “De klimaatcrisis is niet iets voor de toekomst, maar is al in volle gang.”

Een afzonderlijk rapport waarin de Nederlandse klimaatwet wordt geanalyseerd, stelt dat de regering haar eigen doel zou missen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Klimaat- en Energieverkenning 2021, opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving, is gebaseerd op het huidige beleid ter bestrijding van emissies en andere voorgestelde maatregelen.

“De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen zal naar verwachting dalen tot 38% en 48% in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990, wat betekent dat de emissiereductiedoelstelling van de overheid van 49% in 2030 nog niet in zicht is”, aldus Outlook.

De regering zei dat de prognoses geen rekening hielden met de investering van 7 7 miljard ($ 8,1 miljard) in aanvullende maatregelen om de uitstoot te verminderen die vorige maand werd aangekondigd. Maar het erkende dat zijn doel voor 2030 “grotendeels onbereikbaar” was en dat er aanvullende maatregelen nodig waren om zijn eigen en de EU-emissiereductiedoelstellingen te halen.

READ  ASML wil Nederland verlaten, maar de Nederlandse regering wil het daar houden

De Nederlandse tak van Greenpeace verwijt het land dat de emissiedoelstellingen niet zijn gehaald, te wijten aan het voortdurende gebruik van kolengestookte elektriciteitscentrales, de grote luchthavens en de veestapel.

“Het verbaast ons niet helemaal dat het kabinet zijn eigen klimaatdoelen niet heeft gehaald”, twitterde klimaat- en energiedeskundige Davy Sloch van Greenpeace. Het Environmental Assessment Agency zei in een verklaring: “Elk jaar is er geen voldoende voor klimaatbeleid.”

____

Volg al het AP-nieuws over klimaatverandering op https://apnews.com/hub/climate-change.