mei 29, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Consultants zeggen dat Nederlandse pensioenuitkeringen met 10-20% zullen stijgen in het nieuwe DC-stelsel | Nieuws

Volgens adviseurs zou het overstappen op een premievrije (DC)-stelsel in Nederland kunnen leiden tot een verhoging van de pensioenuitkeringen met 10-20%. Het nieuwe systeem stelt pensioenfondsen namelijk in staat hogere verwachte rendementen te hanteren bij het maken van pensioenramingen.

De nieuwe maatstaf ‘Geplande winst’ is een combinatie van risicovrije ratio en verwacht rendement op eigen vermogen. Onder de nieuwe ontwerp-pensioenwet zal het ‘geraamde inkomen’ tegen de huidige rentetarieven variëren van 0,5% tot 1,5%.

Volgens het advies van Sprenkels & Versuran is dat momenteel 0,4% met de werkelijke rente voor het gemiddelde pensioenfonds.

“Uit de berekeningen die we voor een aantal pensioenfondsen hebben gemaakt, concluderen we dat de hoogte van de uitkeringen in het nieuwe systeem tussen de 10% en 20% zal stijgen”, zegt Corine van Reedijk van Aon.

“De stijging is vaak te wijten aan het hoge verwachte rendement”, zei hij, vergeleken met het bedrag van de rekenrente die wordt gebruikt om financiële ratio’s te bepalen in een systeem met beperkte uitkeringen.

“De rest kan te wijten zijn aan sommige fondsen met financieel comfortabele tarieven van meer dan 100%. Deze fondsen kunnen leden een deel van hun schatkist betalen, wat in eerste instantie zal leiden tot hogere pensioenuitkeringen”, voegde hij eraan toe.

Equity uitdrukking

Het niveau van de verwachte rendementen hangt af van de aandelenblootstelling van een fonds: hoe meer een fonds in aandelen belegt, hoe meer verwachte rendementen het kan benutten.

“Bij de berekening van de verwachte winst kan het pensioenfonds echter maximaal 35% van de toewijzing voor de aandelen gebruiken op de pensioengerechtigde leeftijd. Een fonds met een hoger aandelenquotum zou deze 35% toch moeten gebruiken”, zegt Pim van Dipan van Cardano.

READ  De etnisch diverse Nederlanders zijn financieel vaak het meest kwetsbaar

“Maar let op, wanneer de 68-jarige met pensioen gaat in de nieuwe organisatie, zal de beleggingsmix van het jongere lid anders zijn”, voegde hij eraan toe.

Voor fondsen met een conservatieve beleggingsmix bij pensionering zal het verwachte rendement 0,5% bedragen en zullen dergelijke pensioenuitkeringen licht stijgen. Naar verwachting 1 procent hoger inkomen dan de huidige praktijkrente leidt tot een verhoging van de pensioenuitkeringen met 15%.

“Het is echter belangrijk op te merken dat het tegenovergestelde zal gebeuren als de beleggingsrendementen tegenvallen”, aldus Reedijk.

Het kan echter de impact van negatieve rendementen op de lange termijn verminderen.

Als gevolg hiervan worden de pensioenuitkeringen aanvankelijk slechts licht verlaagd, zoals dit fictieve voorbeeld illustreert: als een pensioenfonds met een quotum van 40% voor de pensioenleeftijd 50% van de waarde van zijn aandelenportefeuille afschrijft, daalt de waarde met 20% over een portefeuille van het lid.

Het fonds zou deze schok kunnen spreiden over een periode van 10 jaar, wat resulteert in een rendementsdaling van 2% per jaar. Als de aandelen herstellen, zullen de voordelen dienovereenkomstig verlopen.

Voorzichtig pensioenfonds

De positieve verwachte uitkomst van de introductie van een geplande rendementsmaatstaf op pensioenuitkeringen roept de vraag op waarom pensioenfondsen deze informatie niet actief aan hun deelnemers bekendmaken om draagvlak voor pensioenveranderingen te mobiliseren. De geplande overgang naar het DC-systeem stuit op verzet, vooral onder gepensioneerden.

“Pensioenfondsen zijn huiverig om beloftes waar te maken”, constateert Reedijk.

“Ze kijken naar het hele plaatje, inclusief de bijdrage van deelnemers en vergoedingen voor veranderingen in het systeem dat de risicohouding regelt. Ook zal met de nieuwe systeeminflatie de pensioenuitkeringen niet automatisch stijgen. [supposedly] Op de ouderwetse manier.”

READ  Dutch Girl Donuts maken een comeback

Klik hier om de digitale editie van het laatste nummer van IPE te lezen.