april 13, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Ambassadeur van Nederland bezoekt minister van Financiën

ISLAMABAD – Pakistan en Nederland zijn overeengekomen de bilaterale betrekkingen te versterken en nieuwe mogelijkheden voor partnerschap op gebieden van wederzijds belang te onderzoeken. Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Pakistan Mevrouw Henny de Vries riep de minister van Financiën en Belastingen Muhammad Aurangzeb op om de wederzijdse belangen te bespreken en de betrekkingen tussen Pakistan en Nederland te versterken.

Minister van Financiën en Belastingen Muhammad Aurangzeb verwelkomde de ambassadeur hartelijk en waardeerde de langdurige vriendschap en samenwerking tussen Pakistan en Nederland. Hij benadrukte het belang van de bilaterale relatie, geworteld in gedeelde waarden en een geschiedenis van samenwerking. Er werden ook discussies gevoerd over de structurele hervormingen die de regering van Pakistan doorvoert om de economische groei te bevorderen en de financiële stabiliteit te waarborgen. Pakistan is geïnteresseerd in technologieoverdracht en de ontwikkeling van Nederlandse expertise op het gebied van landbouw, zuivel en landbouwproductie, wat zal leiden tot verhoogde productie en export, wat een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de Pakistaanse economie.

Ambassadeur de Vries reageerde op de gevoelens door de inzet van Nederland te benadrukken om de samenwerking met Pakistan op verschillende terreinen te versterken. Hij waardeerde ook de inspanningen van de regering voor hervormingen in belangrijke economische en financiële sectoren van de economie. Ook informeerde de ambassadeur over de proefprojecten die Nederland in Pakistan uitvoert, projecten op het gebied van visproductie, arbeidsveiligheid en milieukwaliteitsborging in de textielindustrie en waterbeheer in de landbouw. Hij sprak de inzet van Nederland uit om deze initiatieven te ontwikkelen en de samenwerking op andere gebieden van wederzijds belang uit te breiden.

READ  Nederlandse man die Amanda Todd sextorpedeerde wordt vandaag veroordeeld