juli 22, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse werknemer weigert webcam aan te houden tijdens werkuren, wordt ontslagen: Report

Nederlandse werknemer weigert webcam aan te houden tijdens werkuren, wordt ontslagen: Report

Een Nederlandse werknemer die door zijn in Florida gevestigde werkgever werd ontslagen omdat hij zijn webcam niet aan had staan ​​tijdens werkuren, heeft nu $ 72.000 gewonnen ( 59.18 lakh) in schadevergoeding door een Nederlandse rechtbank. De rechtbank stelt in haar vonnis dat het acht uur per dag volgen via camera ‘onevenredig’ is en niet is toegestaan ​​in Nederland. Fortuin gemeld.

Volgens het rapport had de Nederlandse werknemer die werd ontslagen omdat hij zijn webcam niet aan had staan, gezegd dat hij zich ongemakkelijk voelde en vond dat het een inbreuk op de privacy was door een in Florida gevestigd bedrijf genaamd Chetu.

De werkgever van de Nederlandse man had hem ook gevraagd om zijn laptopscherm tijdens werkuren te delen. Bij weigering om dit te doen, werd hij ontslagen wegens ‘insubordinatie’ en ‘weigering om te werken’.

De ontslagen werknemer daagde het bedrijf voor de rechter in zijn thuisland wegens beschuldiging van onterecht ontslag. De rechtbank oordeelde in het voordeel van de werknemer en vroeg het bedrijf om naast de boete van 50.000 euro en de gerechtskosten ook zijn loon en niet-gebruikte vakantiedagen terug te betalen, aldus het Fortune-rapport.

De rechtbank citeerde het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden waarin staat dat videobewaking van een werknemer op de werkplek, al dan niet heimelijk, moet worden beschouwd als inbreuk op het privéleven van de werknemer.

Vanwege de door pandemie veroorzaakte werkcultuur op afstand hebben de werkgevers manieren bedacht om hun werknemers te controleren. De methoden zoals het installeren van software om laptopgegevens van de werknemers bij te houden, zijn gebruikelijk. Webcamstreaming om werknemers te monitoren komt echter minder vaak voor.

READ  Nederlanders verminderen afval door kapotte objecten te repareren met een online lokaal ruilnetwerk - en dat kunt u ook

Vorig jaar ontdekte een Digital.com-enquête onder meer dan 1.000 Amerikaanse werkgevers dat 60 procent van hen met externe staf software voor werkcontrole gebruikte en negen van de tien bedrijven zeiden dat ze werknemers ontsloegen met het gebruik van de software. In de Verenigde Staten is het legaal voor bedrijven om hun werknemers te controleren.