april 13, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse Release Offshore Wind Tender Teaser

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is voornemens een aanbesteding uit te schrijven met deskundige ondersteuning bij bodemonderzoek en lucht- en wateronderzoek in nieuwe mariene luchtzones in de Nederlandse Noordzee.

De RVO is voornemens het terreinkarakter te lanceren binnen de nieuwe gebieden die zijn aangewezen ter voorbereiding op de ontwikkeling van zeewater.

De overheidsinstantie is van plan om in februari 2022 een aanbesteding uit te schrijven in lijn met de Europese open praktijk.

De aanbesteding wordt verdeeld over twee plaatsen.

Perceel 1 omvat deskundige ondersteuning bij geologische bureaustudies, geofysische studies, geotechnische onderzoeken, geomorfologische studies en vloermodellering.

Perceel 2 heeft mogelijk deskundige ondersteuning voor schattingen van windbronnen, meteorische omstandigheden en modellering, en vertegenwoordigers van maritieme klanten tijdens de meteorische campagne.

In november heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aanvullend concept Noordzeeplan 2022 – 2027 uitgebracht, waarmee de doelstelling van het land voor zeelucht wordt verhoogd van de huidige 11,5 GW naar 22,2 GW in 2030.

Volgens het aanvullend ontwerp wordt de capaciteit van de nieuwe zeebries ontwikkeld in de nieuw aangewezen gebieden en in de bestaande zones.

Nieuw aangewezen zones 1,2 en 5 Oost 8 GW zeewindvermogen, IJmuiden Ver Noord 2 GW, de resterende 700 MW-zone geïdentificeerd in het zuidelijke deel van de Hollands Cust (west).

READ  Nederlandse uitvinder algenolie ontvangt 1,2 miljoen voor ontwikkeling van visvrije portfolio