juli 22, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse Universiteit ontwikkelt tool om impact klimaatverandering te meten

Nederlandse Universiteit ontwikkelt tool om impact klimaatverandering te meten

Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen in Nederland werken aan de ontwikkeling van een tool om de impact van klimaatverandering te meten op basis van extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, droogtes en bosbranden.

Het persbericht van de universiteit heeft als doel om informatie over dergelijke evenementen in één digitale omgeving te verzamelen.

“Extreme weersomstandigheden kunnen een grote sociale en economische impact hebben”, aldus de verklaring.

Zo bedroeg de stormschade in Nederland medio juni zo’n 37 miljoen euro, terwijl de schade van de recente overstromingen naar verwachting aanzienlijk zal zijn.

De overstromingen in België vorige maand hadden een soortgelijk catastrofaal effect, waarbij zeker 37 mensen omkwamen.

Onderzoekers zeggen dat er voldoende meteorologische informatie is over deze weerspieken (bijvoorbeeld hoeveel regen er in een bepaald gebied valt), maar gegevens over de impact van die klimaatverandering zijn nog niet systematisch verzameld.

Hun tool, Climate Impact Monitoring, wil daar verandering in brengen.

“We krijgen vaak de vraag of we nu al de effecten van klimaatverandering ervaren, maar dat kunnen we op dit moment niet met zekerheid zeggen”, zegt Ruther Tankers van Wageningen Environmental Research.

“Dit heeft ons geïnspireerd om monitoring van klimaatimpact te ontwikkelen. Door systematisch gegevens te verzamelen over extreme weersomstandigheden en hun effecten, krijgen we meer inzicht in de impact van klimaatverandering.

België heeft waarschuwingen gekregen voor recente overstromingen – 25 in feite – maar uit het onderzoek van HLN bleek dat de autoriteiten pas op het laatste moment adequaat actie hebben ondernomen en dat het parket van Luik naar aanleiding daarvan een strafrechtelijk onderzoek heeft geopend.

READ  Hong Kong wint, maar PNG gaat door terwijl Nederlanders Oeganda verpletteren

Een mogelijke functie van de University of Wageningen Climate Impact Monitoring is om steden te helpen zien wat de gevolgen van bepaalde acties zullen zijn, terwijl verzekeraars een beter beeld krijgen van de verwachte kosten.

De universiteit zegt de gegevens te koppelen om informatie te geven over de relatie tussen extreem weer en economische en maatschappelijke kosten, rekening houdend met factoren als schade aan gebouwen en auto’s, afnemende oogstopbrengsten, ziektemeldingen en sterfgevallen.

Maar al die data bij elkaar brengen blijft een uitdaging.

“In tegenstelling tot metingen van temperatuur of regenval, moeten gegevens over de impact van deze gebeurtenissen uit verschillende bronnen komen”, zei Tankers.

“Daarom werken we samen met overheden en verzekeraars om hun kennis ter beschikking te stellen, zodat zij meer inzicht krijgen in de relatie tussen extreem weer en economische en maatschappelijke kosten.

De universiteit zegt dat de Climate Impact Monitor de komende jaren zal worden ontwikkeld en uiteindelijk zal uitgroeien tot een internetportaal waarin gegevens voor iedereen toegankelijk zijn.

Jaarlijks wordt een overzicht gegeven met de meest recente gegevens, inclusief een overzicht van schadegegevens van het Verbond van Verzekeringen.