juni 20, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dutch-Bangla Bank PLC houdt 28e AVA

Dutch-Bangla Bank PLC houdt 28e AVA

De 28e Algemene Vergadering (AVA) van Dutch-Bangla Bank PLC werd zondag gehouden via een virtueel platform.

De aandeelhouders werden op de Algemene Vergadering verwelkomd door mevrouw Sadia Rayan Ahmed, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank.

Een groot aantal aandeelhouders nam deel aan de Algemene Vergadering. Ook keurden zij een dividend van 35% voor 2023 goed (d.w.z. 17,5% contant dividend en 17,5% stockdividend).

De gecontroleerde jaarrekeningen van de bank voor het jaar eindigend op 31 december 2023 zijn voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De aandeelhouders hebben de jaarrekening over het jaar 2023 goedgekeurd en diverse opmerkingen en suggesties gedaan over de bedrijfsvoering van de bank.

De totale activa van de bank bedroegen op 31 december 2023 593,88 miljard Tk, wat neerkomt op een groei van 38,41 miljard Tk of 6,9% ten opzichte van de 555,47 miljard Tk in 2022. De leningen en voorschotten van de bank bedroegen eind 2023 Tk 412,07 miljard, een groei van 7,9%.

In 2023 bedroeg de winst vóór belastingen van de bank Tk 11,45 miljard. Aandeelhouders bedroegen Taka 10,72, vergeleken met Taka 7,57 (herwerkt) vorig jaar. De risicogewogen activaratio (CRAR) onder Bazel III bedroeg eind 2023 16,16%, tegenover de minimumvereiste van Bangladesh Bank van 12,50%.

De vergadering keurde ook de herbenoeming goed van de heer Abedur Rashid Khan als directeur van de Bank.

De externe accountant van de Bank was Chartered Accountants A. Qasim & Co en heeft Chartered Accountants Hoda Vasi Chaudhary & Co. opnieuw benoemd tot compliance-auditor voor corporate governance van de bank voor 2024.

READ  Nederlandse coureur veroordeelt de dubieuze rijstijl van Lewis Hamilton, gelooft dat leeftijd hem eindelijk inhaalt