oktober 5, 2023

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Waarom dragen Nederlanders oranje?

Als je in hebt gewoond Nederland, of zelfs maar een paar keer bezocht, u kent ongetwijfeld de Nederlandse cultuur. tulpen, fietsen, windmolens, en houten klompen zijn typische aspecten van de Nederlandse cultuur. Deze dingen zijn overal in Nederland te vinden, vanuit de achterstraten van Amsterdam naar de idyllische waterwegen van Giethoorn.

Er is echter één aspect van de Nederlandse cultuur dat zo overheersend is, dat het zelfs door het Nederlands Bureau voor Toerisme wordt gebruikt om het land wereldwijd te promoten. Nee dat is het niet bitterballen (hoewel ze heerlijk genoeg zijn om mensen van over de hele wereld aan te trekken) – het is de kleur oranje.

Maar waarom is de kleur oranje zo intrinsiek verbonden met Nederland en de Nederlandse cultuur? Welnu, voor ons eerste “Meest Googled”-artikel over IamExpat in Nederland staan ​​we op het punt om in te gaan op de geschiedenis van de Nederlanders (en hun koningshuis) om erachter te komen waarom de kleur oranje zo belangrijk is voor de Nederlandse cultuur.

De heersers van Nederland

Overal in Nederland zie je de kleur oranje. Nederlandse sportfans dragen oranje bij live evenementen; het Nederlands Elftal wordt zelfs liefkozend Oranje genoemd. Op KoningsdagNederlanders hullen zich van top tot teen in oranje en gaan de straat op om feest te vieren, en de nationale vlag wordt gevlogen met een oranje hanger. De Nederlanders hebben er zelfs hun eigen woord voor: Oranjekoorts (“oranje koorts”).

orange-boat.jpg

Om tot op de bodem uit te zoeken waarom Nederlanders oranje dragen, is het waarschijnlijk het beste om te beginnen met de koninklijke familie van Nederlanddie (nogal veelzeggend) toebehoort aan het Huis Oranje-Nassau. Koning Willem-Alexander van Nederland is het huidige hoofd van het Huis Oranje-Nassau, dat sinds 1815 over Nederland regeert. De eerste koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was Willem I.

Willem van Oranje

Het Huis Oranje-Nassau begint echter niet met Willem I. Hoewel het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de voorloper is van het moderne Koninkrijk der Nederlanden, was het niet de eerste ‘Nederlandse’ staat. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is voortgekomen uit het verval van het Eerste Franse Keizerrijk, dat onder Napoleon het gebied van Nederland (toen bekend als het Koninkrijk Holland) had geannexeerd.

READ  Door iepziekte aangetaste bomen verwijderen en vernietigen om verspreiding te voorkomen

De eerste volledig onafhankelijke Nederlandse natiestaat was de Nederlandse Republiek, die werd gevormd in het midden van de Tachtigjarige Oorlog (ook bekend als de Nederlandse Opstand). De Nederlandse Opstand was een conflict tussen rebellen en de Spaanse regering, die sinds 1482 de controle had over “Nederland” (destijds een verzameling van provincies en leengoederen onder collectieve heerschappij). De belangrijkste leider van de rebellen was Willem de Zwijger, meer in het algemeen bekend als Willem van Oranje.

william-orange_0.jpg

Willem van Oranje was de stichter van het Huis Oranje-Nassau. Geboren in het Duitse Huis van Nassau, erfde Willem het Prinsdom Oranje van zijn neef, René van Chalon. René stierf in 1544 en liet al zijn bezittingen en titels na aan William, die toen net 11 jaar oud was. Hij sloot zich aan bij de opstand tegen de Spanjaarden vanwege hun vervolging van protestanten en zijn sterke geloof in vrijheid van godsdienst, ondanks zijn lutherse en katholieke opvoeding.

Vader des Vaderlands

Vanwege zijn rol in de opstand tegen de Spanjaarden en zijn steun aan de Unie van Utrecht in 1579, die de noordelijke gewesten van de Nederlanden verenigde en wordt beschouwd als het fundament van de Nederlandse Republiek, staat Willem van Oranje bekend als Vader des Vaderlands in Nederland.

Ondanks zijn belangrijkheid was William echter nooit een koning. Dit kwam omdat Nederland in die tijd geen koninkrijk was, maar eerder een federale republiek bestaande uit zeven provincies: hertogdom Gelders, Graafschap Holland, Graafschap Zeeland, Heer Utrecht, Heer Overijssel, Heer Friesland en Heerschappij Groningen. Wel oefende Willem aanzienlijke macht en gezag uit als stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland.

nederland-heraldiek.jpg

Hij werd zelfs jaren voor de revolutie door koning Filips II van Spanje benoemd tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Voor die tijd waren stadhouders vertegenwoordigers van de koning of heer. Ze hadden zelf geen land, maar konden met volledige autoriteit regeren. Onder Filips II werden hun bevoegdheden echter verminderd.

READ  Engeland zet positief in om Nederlandse vrouwen te verslaan

De drie provincies hielden Willem aan als stadhouder na zijn opstand tegen de Spanjaarden en, nadat de zeven provincies zich onafhankelijk hadden verklaard van Spanje, werden de stadhouders de hoogste uitvoerende ambtenaar van de provincie, hoewel de hoogste uitvoerende macht door de staat werd uitgeoefend.

Het Prinsdom Oranje

Dus, wat is precies het Prinsdom Oranje? Oorspronkelijk was het een graafschap in het koninkrijk Bourgondië. In 1163 verleende de Heilige Roomse keizer Frederik I het graafschap de soevereine status binnen het rijk. In wezen werd het graafschap bevrijd van de heerschappij van lokale heren en onder het gezag van de Heilige Roomse keizer geplaatst. De Prins van Oranje verwierf de soevereine rechten van de keizer zodra deze niet meer was opgenomen in het Heilige Roomse Rijk.

De naam van de stad Oranje heeft geen direct verband met de vrucht (waarvan de kleur wordt beschreven), en de verbinding tussen de twee werd later gelegd.

Het Prinsdom Oranje bestond uit de stad Oranje in Zuid-Frankrijk en de omliggende landen. In het moderne Frankrijk is de stad nu een gemeente in het departement Vaucluse, gelegen in Provence-Alpes-Côte d’Azur.

orange-france.jpg

Dus waarom dragen Nederlanders dan oranje?

Door de betekenis van Willem van Oranje en het Huis Oranje-Nassau werd de kleur oranje overgenomen door de inwoners van de zeven staten van de Republiek. De kleur werd niet alleen samengevoegd met zijn naam, maar was ook prominent aanwezig op zijn heraldiek en wapen.

Willem’s belang in de Nederlandse geschiedenis, ontleend aan zijn status als de “Vader van het Vaderland”, de bevrijder van de Nederlandse provincies van de Spanjaarden en stadhouder, zorgde ervoor dat hij lang een speciale plaats heeft ingenomen in de harten van de Nederlanders en de kleur werd ter ere van hem aangenomen. Er wordt gezegd dat soldaten die vochten voor de Nederlandse onafhankelijkheid de kleur oranje droegen in de strijd en, in feite, de allereerste iteratie van de Nederlandse vlag droeg een oranje streep in plaats van rood.

READ  Nederlands opvangcentrum herbergt 'getraumatiseerde' Oekraïense leeuwen, tijgers - Nieuws

william-van-orange.jpg

De kleur en de titel ‘oranje’ bleven in Nederland bestaan, want na Willems dood versterkte zijn zoon, Maurice, de Nederlandse hegemonie in de Lage Landen. Het Huis van Oranje bleef stadhouders voortbrengen totdat het uiteindelijk het regerende huis van Nederland werd. Naarmate de jaren vorderden, werd oranje door meer Nederlandse instellingen en instellingen geadopteerd en kreeg het uiteindelijk de bekendheid die het vandaag de dag heeft.

Een alternatieve reden?

Een andere reden waarom de kleur oranje geassocieerd zou kunnen zijn met het Huis van Oranje, kan zijn vanwege het fruit. Zoals eerder vermeld, heeft het Prinsdom Oranje geen connectie met het fruit – maar het had wel dezelfde naam. De naam voor de kleur is eigenlijk afgeleid van de vrucht, die in het begin van de negende eeuw zijn weg vond naar Europa, met zoete sinaasappelen die rond het begin van de 16e eeuw naar Europa kwamen, wat de verbinding tussen de naam en de kleur.

Er wordt verondersteld dat het Prinsdom in verband werd gebracht met de kleur omdat het op de route lag waarlangs sinaasappels naar Noord-Frankrijk werden vervoerd. Zoals het vorstendom werd geassocieerd met de vrucht en de kleur, zo werd ook het heersende huis.

Op ontdekkingstocht door Nederland, haar geschiedenis en haar cultuur

Als je een fervent IamExpat-lezer bent, heb je je misschien gerealiseerd dat dit “Meest gegoogled” begon op IamExpat in Duitsland. Daar hebben we talloze populaire onderwerpen onderzocht, zoals: de vele namen van Duitsland en waarom daken in Duitsland zo steil zijn.

Als je brandende vragen over Nederland hebt, wil je dat we ze beantwoorden, laat het ons weten in de comments! Tot de volgende keer!