oktober 5, 2023

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Verwarring over de gendertheorie toont de noodzaak van een pauselijke encycliek aan, zegt de Nederlandse kardinaal

“Daarom is het zeer dringend om de ware visie van de mens in deze wereld te presenteren, anders raken we de weg kwijt”, zei hij.

De visie van de Kerk, zei hij, kan begrepen worden “op basis van de zuivere rede”, maar ook op basis van de Heilige Schrift. Het menselijk lichaam behoort op “een essentiële manier” toe aan de menselijke persoon.

“We hebben een materiële dimensie en een spirituele dimensie, en beide zijn essentieel voor ons als mens”, legt Eijk uit.

Tegengestelde opvattingen proberen het lichaam af te schilderen als “iets extrinsieks aan de menselijke persoon en vervolgens als een puur middel, dat waarde heeft naargelang hoe het eraan wordt toegeschreven door de menselijke persoon”. Deze hedendaagse opvatting geeft de mens “het recht om in aanzienlijke mate over het lichaam te beschikken” en helpt hulp bij zelfdoding, abortus en andere immorele praktijken te rechtvaardigen.

De kardinaal nam nota van de eerdere pogingen van de paus om de gendertheorie aan de orde te stellen, maar hij zei dat deze het onderwerp niet als een centraal thema behandelen.

In de encycliek van 2015 Laudato Si’over Gods schepping en zorg voor het milieu, moedigde paus Franciscus de erkenning aan van het lichaam in zijn vrouwelijkheid of mannelijkheid en de erkenning van zijn “directe relatie met de omgeving en met andere levende wezens”.

“De aanvaarding van ons lichaam als een geschenk van God is essentieel om de hele wereld te verwelkomen en te accepteren als een geschenk van de Vader en ons gemeenschappelijk huis, terwijl denken dat we absolute macht over ons eigen lichaam hebben, vaak op subtiele wijze verandert in denken dat we genieten van absolute macht over de schepping. Ons lichaam leren accepteren, er voor zorgen en de volle betekenis ervan respecteren, is een essentieel onderdeel van elke echte menselijke ecologie’, zei de paus.

READ  Nederlandse gedeeld doubleheader baseball sweep

In Amoris laetitia, een postsynodale apostolische exhortatie uit 2016, schreef paus Franciscus dat mannelijkheid en vrouwelijkheid “geen rigide categorieën” zijn, maar dat het mannelijke en het vrouwelijke niet onafscheidelijk kunnen zijn van Gods scheppingswerk. Hij besprak de noodzaak om individuen, vooral jongeren, te helpen ‘hun eigen lichaam te accepteren zoals het is gemaakt’. Hij waarschuwde voor pretenties om “seksuele verschillen op te heffen omdat men niet meer weet hoe ermee om te gaan”.

De kardinaal citeerde zowel de encycliek als de vermaning.

Er zijn echter andere Vaticaanse bronnen die het onderwerp behandelen. In juni 2019 bekritiseerde de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs de gendertheorie als een “culturele en ideologische revolutie”. In zijn document “Man en vrouw schiep hij hem”, schetste de Vaticaanse afdeling de oorsprong van de mentaliteit en de brede beweging om beleid en wetten vast te stellen in overeenstemming met haar kijk op de mensheid.