Goed Nieuws

Uitnodiging vergadering

Mijn goede nieuws is: Beste Redactie, Wilt u zo vriendelijk zijn het volgende op te nemen in de eerstvolgende Loosduinse Courant. Agenda Bewoners Overleg Kraayenstein 6 juni 2018 Adres: Wiekslag 68 A Aanvang 20:00 u -Mededelingen -Presentatie Loosduinse Hof (Hanneke Besseling) -Verslag vorige vergadering -Herinrichting Kraayenstein - Pauze -Kascommissie samenstellen (2 leden + 1 reserve) -Projectgroep de Brinken samenstellen -Bestuurslid voorstellen ( Frans Helvensteijn) -Wvttk/rondvraag - Sluiting Gezellig samen zij