Goed Nieuws

Kliederkerk en start pioniersplek

Mijn goede nieuws is: Een koopman die alles verkoopt wat hij heeft, zodat hij één mooie parel kan kopen?! Dat moet dan zeker wel een grote schat voor hem geweest zijn. Deze gelijkenis van de parel staat centraal in de komende Kliederkerk op 12 september 2018, die als thema ‘Schatzoeken’ heeft. Naast de gebruikelijke klieder-activiteiten, de viering en de gezamenlijke maaltijd, zal deze middag ook de officiële start van de pioniersplek gevierd worden. Kortom, de ideale gelegenheid om een keer bij de Kliederkerk aan te sluiten. Wees allen welkom! De Kliederkerk met de start van de pioniersplek vindt plaats op 12 september 2018, van 15:30 (inloop tot 16:00) tot 18:00 in de Ds. W.E. den Hertogschool, Luxemburgstraat 7. De Kliederkerk is voor alle leeftijden en toegankelijk voor iedereen; u hoeft geen binding met de school en/of kerk te hebben. Toegang is vrij; er wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten. Aanmelden voor de Kliederkerk kan via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070-3972495 (graag uiterlijk vrijdag 7 september).DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA