juni 9, 2023

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse toezichthouder steunt vrachtvervoerders die terug willen keren in Venlo

ProRail had getracht de toegang voor lange treinen tot het emplacement bij het grensstation te beperken vanwege verstoring van de doorgaande exploitatie.

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geoordeeld dat infrastructuurbeheerder ProRail de eisen van de nationale wetgeving niet respecteert door te weigeren om 650 meter lange goederentreinen toegang te verlenen tot het emplacement bij het Duitse grensstation Venlo.

Venlo is een knelpunt en ProRail stelt dat zij de hinder door exploitatie wil minimaliseren. Lange goederentreinen die het emplacement willen bereiken, moeten momenteel achteruitrijden bij de intermodale terminal Gekkengraaf in Blerick, 10 km ten westen van Venlo, waardoor de transittijden aanzienlijk toenemen.

Het beperken van de toegang blijkt echter nadelig te zijn voor de dienst Sittard – Venlo – Duitsland van Captrain Nederland en Hupac Intermodal. De ACM heeft de klacht van de Nederlandse spoorgoederenlobbygroep RailGood namens de vervoerders gegrond verklaard.

ACM merkt op dat ProRail padaanvragen van Captrain heeft afgewezen omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. De ACM stelt dat de spoorwegwetgeving ProRail verplicht om de infrastructuur als overbelast aan te geven. Het moet ook de capaciteitsproblemen onderzoeken en een capaciteitsuitbreidingsplan opstellen om maatregelen te bepalen om de infrastructuurcapaciteit in het gebied te vergroten.

Nu ProRail deze voorwaarden niet heeft vastgesteld, acht ACM de door RailGood ingediende klacht gedeeltelijk gegrond. De ACM heeft ProRail daarom opgedragen om in dienstregelingsjaar 2023 de voorwaarden voor capaciteitsaanvragen voor lange goederentreinen niet meer toe te passen. Voor andere capaciteitsaanvragen kunnen de voorwaarden in 2023 nog worden toegepast.

READ  Nederlandse wetenschappers bezoeken morgen veterinaire universiteit

Wel stelt ACM dat ProRail haar coördinatievereiste niet heeft geschonden en geen discriminatie heeft gepleegd.

Tijd om te handelen

RailGood blijft lobbyen bij de Nederlandse overheid om de voorwaarden voor het goederenvervoer per spoor in Nederland te verbeteren door het implementeren van beleid uit een overheidsrapport met maatregelen om het verkeer te vergroten dat in 2018 is uitgebracht.

Deze omvatten onder meer het verhogen van de maximale lengte van de goederentrein tot 740 m als prioriteit en het nemen van maatregelen om capaciteitsbeperkingen aan te pakken, ook in Venlo. “De ontwikkelingen van het ministerie van Infrastructuur en ProRail zijn niet verder gevorderd dan toen ze in het najaar van 2018 werden voorgesteld”, zegt de groep.

RailGood wil ook herzieningen van de grensoverschrijdende overeenkomst tussen ProRail en DB Network, die nog steeds de lengte van goederentreinen op sommige lijnen beperkt, waaronder enkele TEN-T-corridors, waar de maximaal toegestane lengte 740 m zou moeten zijn. RailGood dringt aan op investeringen om de lengte van opstelsporen bij grensstations te vergroten, waaronder Venlo waar het maximum 690 meter is. Er staat dat er in 2040 830 m opstelsporen beschikbaar moeten zijn en vanaf 2050 1000 m.