Zakelijk

Metingen botdichtheid bij vrouwen


Overgangspraktijk Meer en Bos’ organiseert botdichtheidsmetingen in de praktijk te Den Haag voor vrouwen vanaf 45 jaar. Vrouwen hebben in en na de overgang een verhoogd risico op botontkalking doordat hun oestrogeenspiegel daalt. Hierdoor ontstaat een lagere botdichtheid (broosheid) en dit verhoogt het risico op botbreuken. Eén op de drie vrouwen krijgt na de overgang te maken met botontkalking of osteoporose.


De kosten voor het consult bedragen € 39,50 en worden door vrijwel alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende pakketten. Voor het onderzoek is een afspraak maken noodzakelijk. U kunt hiervoor bellen naar 070 - 368 19 20 of mobiel: 06 -28 13 32 72.

Botontkalking: de gevolgen
Botontkalking wordt wel een sluipende ziekte genoemd. Soms komen rugklachten voor als gevolg van osteoporose, maar meestal verloopt het proces ongemerkt en wordt het pas opgemerkt als er een breuk ontstaat. In Nederland hebben 800.000 mensen osteoporose. Botbreuken die zijn ontstaan door osteoporose – en de daaruit voortvloeiende invaliditeit – kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de gezondheid.

Wat houdt dit onderzoek in?
Vrouwen vanaf 45 jaar krijgen de gelegenheid om een preventief botdichtheidsonderzoek te laten verrichten. Dit onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Eerst worden aan de hand van een vragenlijst de persoonlijke risicofactoren voor botontkalking in kaart gebracht. Dan volgt een meting met de Achilles Ultrasone hielbotmeter. Deze meting is veilig en pijnloos. Tenslotte wordt aan de hand van deze bevindingen een persoonlijk advies gegeven over de maatregelen die getroffen kunnen worden om de botdichtheid goed te houden of te verbeteren. Indien nodig wordt geadviseerd om de huisarts te consulteren.

Overgangspraktijk Meer en Bos ‘Overgangspraktijk Meer en Bos’ is een organisatie die gericht is op zorg voor vrouwen tijdens en na de overgang.

Donderdag 23 juni worden de botdichtheidsmetingen gedaan tussen 10.00 en 20.00 uur. De locatie: Overgangspraktijk Meer en Bos Balsemienlaan 214 2555 RH Den Haag