Politiek

PvdD: Verhoog budget voor Cultuur

Kunst zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert en ontregelt. Ze helpt mensen buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft de samenleving nu en in de toekomst hard nodig. De gemeente moet deelname aan kunst en cultuur mogelijk maken voor iedereen Hagenaar en Hagenees. In het bijzonder voor mensen die minder makkelijk toegang hebben tot kunst maken of beleven, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte.
De gemeente moet daarnaast creativiteit stimuleren door meer broedplaatsen aan te wijzen. De Partij voor de Dieren heeft zich sterk gemaakt tegen de teloorgang van broedplaats De Vloek en tegen het verdwijnen van theater De Appel.


De Partij voor de Dieren vindt dat het gemeentelijke budget voor cultuurankers, cultuureducatie en amateurkunsten structureel moet worden verhoogd. Sinds 2013 heeft iedere Haagse wijk een Cultuuranker: een theater, bibliotheek of museum dat cultuur dicht bij de mensen brengt. Deze ankers brengen met succes kunst en cultuur dichtbij elke Hagenaar en Hagenees.


Het is een uniek in Nederland om in elke wijk een veelzijdig cursus- en podiumaanbod te hebben. Dit is waar talent uit de hele stad de kans krijgt. De financiële situatie van de cultuurankers is helaas vaak onzeker. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor structureel hoger budget om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.We willen extra aandacht voor groepen die moeilijk toegang hebben tot kunst maken en beleven, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte, onder andere met de Ooievaarspas.


De Partij voor de Dieren wil ook dat het cultuuronderwijs wordt uitgebreid: niet alleen op de basisschool, maar ook op de middelbare school moeten leerlingen de kans krijgen om een voorstelling te bezoeken.
De dure exploitatie van het Onderwijs en Cultuurcomplex (OCC) ofwel het Spuiforum mag niet ten koste gaan van het budget voor andere culturele instellingen.
Het cultureel erfgoed in Loosduinen zoals de molen en het Loosduins Museum zijn belangrijk voor de lokale identiteit en historie. Door het opstellen van een cultuurhistorische en archeologische waardenkaart willen we de schatten van Loosduinen verankeren in beleid.
Tot slot willen we de herbestemming van monumenten en beeldbepalende panden bevorderen. De gemeente moet renovatie voorrang geven boven nieuwbouw. De gemeente neemt daarnaast beeldbepalende gebouwen op in bestemmingsplannen.DE KRANT VAN DEZE WEEK

POLL

Wat merkt u van de werkzaamheden aan de Kijkduin-Houtrust route?

Stemmen Bekijk resultaten

AGENDA